Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd Gminy / Sołectwa / Historia - zabytki / Wysocko Wielkie

Wysocko Wielkie

 

Wysocko Wielkie (łac. Visoczko, niem. Groß Wysocko) - zurbanizowana wieś w gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski, w powiecie ostrowskim (województwo wielkopolskie). Położona przypoł.-wsch. granicy Ostrowa Wielkopolskiego (dojazd autobusami komunikacji miejskiej). Leży na Wzgórzach Wysockich, których najwyższy szczyt mierzy 186 m n.p.m. Liczy około 1 tys. mieszkańców.

Historia - Teren osadnictwa z II okresu brązów (1500-1200 r. p.n.e.). Odkryto tu cmentarzysko kurhanów z tego okresu. Jedna z najstarszych miejscowości regionu. Już w 1298 r. istniał tu kościół i parafiaVisoczko. Gniazdo rodu Szembeków.

Zabytki

 • kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, późnogotycki, prawdopodobnie z początku XVI wieku, powiększany w 1684 r. Położony na jednym z najwyższych wzgórzy w okolicy. Na szczycie tego wzgórza postawiono, w końcu XIX wieku arkadową dzwonnicę. W ścianach świątyni znajdują otwory po rozniecaniu przez mieszkańców drewnianymi świdrami ognia w Wielką Sobotę, który przeniesiony do domowych palenisk miał przynieść szczęście i dostatek. Wyposażenie kościoła jest późnobarokowe, z XVIII wieku W prezbiterium znajdują się dwa obrazy Stanisława Szembeka. Rodzina Szembeków związana jest z kościołem także poprzez, grób Stanisława Szembekaw podziemiach, który mieszkał tu i pracował od 1879 r., oraz granitowe epitafium rodzinySzembeków. Na wyposażeniu także:
  • w ołtarzu głównym krucyfiks z XVII wieku, rzeźby,
  • ołtarze boczne, cztery, późnobarokowe, z XVIII wieku,
  • nad chórem organowym krucyfiks barokowy i głowa rogacza,
Przy kościele znajduje się plebania z I połowy XIX wieku, kryta dachem naczółkowym,
 • pałac Szembeków, z 1850 r., rozbudowywany i przebudowywany
  • oficyna pałacowa z I poł. XIX w., z czterokolumnowym portykiem i czterospadowym dachem
  • zabudowania folwarczne z XIX w.
   • trzykondygnacyjny spichlerz z I poł. XIX w.
  • park krajobrazowy
 • Stara Gorzelnia z II poł. XIX w.
 • cmentarz z grobami poległych powstańców wielkopolskich i rozstrzelanych żołnierzy Armii Krajowej
Przyroda
 • park krajobrazowy pałacu Szembeków, z poł. XIX w., o powierzchni 5,4 ha, z małym stawem i pomnikowym dębem
 • Las Wysocko
 
 
- kosciol_w_wysocku_wielkim.jpg
 
- kosciol_w_wysocku_wielkim_2.jpg
kościół w Wysocku Wielkim
 
- zsp_w_wysocku.jpg
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysocku Wielkim
 

Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku Wielkim

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysocku Wielkim powstała w lipcu 1923 roku, z inicjatywy sołtysa Stanisława Przybylskiego. Pomysł został życzliwie przyjęty przez mieszkańców wioski, gdyż do straży wpisało się 49 osób. Wszystkich członków podzielono na trzy oddziały: sikawkowy, wodny i ratowniczy. Na czele OSP stał komendant, a na funkcję tą wybrano gospodarza Franciszka Grzędę. Dowódcą oddziału sikawkowego został organista Józef Guziński. Jednostka użytkowała sikawkę będącą własnością majątku w Wysocku Wielkim, którego właścicielem był Bogdan Szembek. Sikawka w pierwszych latach przechowywana była na terenie majątku, a za jej sprawność odpowiedzialny był jego pracownik, kowal Stanisław Hegmit, którego w OSP wybrano prądownikiem. Dowódcą oddziału wodnego był gospodarz Antoni Janiak, a oddziału ratowniczego Michał Książkiewicz.

Na początku 1923 roku Wojewoda Poznański wydaje rozporządzenie, które zobowiązuje władze administracyjne do utworzenia w każdej gminie obowiązkowej straży pożarnej. W pierwszych miesiącach 1924 roku taka jednostka zostaje także utworzona w Wysocku Wielkim i w dniu 12 kwietnia tego roku zostaje zatwierdzona przez Komisarza Obwodowego. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem do obowiązkowej straży pożarnej należeć musiał każdy zdrowy mężczyzna w wieku od 18 do 55 lat mieszkający na terenie gminy lub obszaru dworskiego. Do straży obowiązkowej nie musiały należeć osoby będące członkami OSP. W realiach niewielkiej miejscowości jaką wówczas było Wysocko Wielkie w praktyce nie odróżniano członków ochotniczej i obowiązkowej straży pożarnej. Tym bardziej, że obie jednostki korzystały z tego samego sprzętu i pomieszczeń. Do obu jednostek należało wówczas w Wysocku 108 członków.

W roku 1925 na kurs naczelników straży pożarnej zostaje delegowany z terenu gminy Franciszek Modrzyński. Kurs odbywał się w Ostrowie i trwał 14 dni. Po zakończeniu kursu Franciszek Modrzyński zostaje naczelnikiem OSP. Zgodnie ze statutem na czele OSP stał prezes i na funkcję tą zostaje wybrany Stanisław Stanglewicz, zatrudniony na PKP jako kierownik pociągu. Funkcję sekretarza powierzono wspomnianemu już Stanisławowi Przybylskiemu.

W pierwszych pięciu latach istnienia OSP jej zarząd odbył 17 posiedzeń, a także zorganizowano 27 ćwiczeń strażackich. Jednostka brała udział w 3 akcjach gaśniczych na terenie gminy oraz przy gaszeniu pożaru w Kamienicach Starych i w lasach należących do Bogdana Szembeka.

Z inicjatywy prezesa Stanisława Stanglewicza zakupiono sztandar, który został uroczyście poświęcony w dniu 29 lipca 1928 roku w miejscowym kościele. Chrzestnymi sztandaru byli:  Prisca Lepakowska z Ostrowa Wielkopolskiego, St. Gładkówna z Ostrowa Wielkopolskiego, Ed. Lisiecki z Kucharek, Ig. Magdański  i Wł. Bogacki z Ostrowa Wielkopolskiego. Na drzewcu sztandaru są także są także „gwoździe” Bogdana Szembeka, Marii Astrowej z Ostrowa Wielkopolskiego, Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego, Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Ostrowa Wielkopolskiego, Skalmierzyce, Krępy i Czekanowa, a także zjednoczonych miejscowych towarzystw. Nie zachowały się dokumenty dotyczące dalszej działalności jednostki. Widnieje ona na początku lat trzydziestych w zestawieniu istniejących OSP opublikowanych na łamach „Strażaka Wielkopolskiego” przez Wielkopolski Związek Straży Pożarnych. OSP nie bierze udziału w zawodach pożarniczych organizowanych na terenie powiatu. Pod koniec tej dekady Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim w swoich sprawozdaniach nie wykazuje istnienia OSP w Wysocku Wielkim. Wydaje się, że w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, który miał miejsce w tym okresie mieszkańcy uznali, że obowiązkowa straż pożarna w dostatecznym stopniu zabezpiecza ich mienie przed pożarami. W straży obowiązkowej nie trzeba było płacić składek, a w czasie pożaru wszyscy zdrowi mężczyźni musieli uczestniczyć w akcjach gaśniczych.

Po tragicznej śmierci Stanisława Hegmita, właściciel ręcznej sikawki - Bogdan Szembek wypożyczył ją gminie i była ona przechowywana w drewnianej szopie na posesji Właśniaków razem z innym sprzętem gaśniczym.

W czasie II wojny światowej jednostka nie prowadziła działalności statutowej, gdyż nie pozwalały na to władze okupacyjne. Właściciele gospodarstw rolnych zostali wysiedleni ze swoich posiadłości, które zajęli repatrianci niemieccy z różnych części Europy. Niemcy wyrzucili także z majątku  Bogdana Szembeka, a folwark zarządzany był przez administrację ustanowioną przez okupanta.

Brak jest także wiadomości o działalności OSP w okresie po zakończeniu działań wojennych. Najprawdopodobniej działalność ochotniczej i obowiązkowej ograniczała się do działalności gaśniczej.

Reaktywowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku Wielkim nastąpiło 8 lutego 1959 roku na zebraniu odbytym w Szkole Podstawowej. W zebraniu uczestniczył Olek Godziewski ­komendant powiatowy straży pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim (nie wymieniony z imienia i nazwiska w protokole zebrania), przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysocku Wielkim Stanisław Kraszkiewicz i kierownik szkoły - Władysław FiIipiak. Zebranie otworzył Filipiak, który "wskazał w swoim referacie na konieczność zorganizowania OSP w Wysocku Wielkim, podkreślając wypływające obowiązki i odpowiedzialność jaka ciąży na całym społeczeństwie wsi Wysocka Wiel­kiego". Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy, który mówił o ce­chach jakie winny charakteryzować członka OSP. Duży nacisk kładł na ukazanie przywiązania członków straży do swojej organizacji, która znajdowała nawet szacunek u hitlerowskiego okupanta. Na zakończenie zwrócił się z apelem do zebranych, aby wszyscy wstąpili do OSP jako członkowie czynni. Zebrani w jawnym głosowaniu wybrali siedmioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszli: prezes - Ignacy Mroziński, naczelnik - Stanisław Walotka, zastępca prezesa - Józef Grzęda, sekretarz - Edmund Janiak, skarbnik - Jan Śródka oraz członkowie Zarządu - Zygmunt Helczyk i Antoni Kruszyk. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Władysław Filipiak, a jej członkami Bogdan Kalina i Jan Kisielewski. Na wniosek komendanta powiatowego jednomyślnie przyj ęto statut OSP. Następnie Godziewski wręczył nowemu prezesowi sztandar OSP Wysocko Wielkie z 1928 roku, który był przechowywany w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Sztandar ten następnie prezes Mroziński przekazał wybranemu pocztowi sztandarowemu, który stanowili: Czesław Walotka, Wawrzyn Kaleta i Tadeusz Błoch. W wolnych głosach wypowiadali się członkowie jednostki. I tak, Józef Grzęda zwrócił uwagę, że zorganizowanie OSP mogło nastąpić znacznie wcześniej, ale nie nastąpiło to z winy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamienicach Nowych. Na czym polegała ta wina w protokole nie podano. Jan Sródka życzył nowemu Zarządowi owocnej pracy. Następnie Józef Grzęda zwrócił uwagę na potrzebę oczyszczenia stawu, a Józef Płóciennik zapytał czy jest możliwość otrzymania motopompy. Na zebraniu były obecne 32 osoby, z których 28 zostało członkami czynnymi OSP. Na wniosek Komendanta Powiatowego Stanisławowi Przybylskiemu nadano godność członka honorowego. Oprócz tego zadeklarował on że wystąpi z wnioskiem o nadanie Przybylskiemu odznaczenia państwowego. OSP w Wysocku Wielkim została wpisana do rejestru stowarzyszeń i związków prowadzonego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu - Urząd Spraw Wewnętrznych. W aktach jednostki zachował się spis jej członków, który nieco różni się od danych liczbowych podanych w protokole zebrania założycielskiego. W spisie tym oprócz członków władz figurują jeszcze: Bogdan Portasiak - jako zastępca naczelnika oraz członkowie czynni ­Tadeusz Ciesielski, Tadeusz Szewczyk, Mieczysław Szewczyk, Tadeusz Błoch, Stanisław Stasiak, Bolesław Sobczak, Czesław Ulichnowski, Ryszard Marciczkiewicz, Czesław Modrzyński. Jako członkowie wspierający wykazani są: Ignacy Morta, Józef Bolek, Józef Płóciennik, Paweł Płóciennik, Stefan Kraszkiewicz, Wincenty Drożak, Czesław Walotka, Wiktor Winkiel, Kazimierz Guziński, Paweł Działocha, Sta­nisław Bryjak, Jan Stachurski, Józef Bienias, Czesław Moś, Stanisław Marzec, Franciszek Młynarczyk, Stanisław Matczak, Marcin Kurek, Franciszek Rapacz, Kazimierz Tyszko, Józef Walczak, Aleksander Majewski, Andrzej Michaś, Wawrzyn Kaleta, Jan Płonka, Czesław Czekalski i Marian Wojtasiak. Tak więc według tego wykazu jednostka liczyła 46 członków. Ta sama liczba członków podana jest w ankiecie jaką dla potrzeb władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wypełnił w dniu 15 marca 1959 roku sekretarz OSP Edmund Janiak. W ankiecie podano, że OSP liczy 46 członków, w tym 20 czynnych 25 popierających i jeden dożywotni. Następnie na liście tej dopisano Bronisława Jaźwieca i Zygmunta Goździaszka oraz Mieczysława Wielgosza, Stanisława Majewskiego i Edwarda Majewskiego. Na wyposażeniu jednostka posiadała - według tej ankiety, dwa dwukołowe beczkowozy o uszkodzonych kołach. Zarząd na pierwszym posiedzeniu zbiera się trzy dni później w szkole w obecności przewodniczącego GRN Stefana Kraszkiewicza. Postanawia odbywać posiedzenia w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca postanowiono odbywać ogólne zebranie członków jednostki. Zarząd zleca Józefowi Płóciennikowi zajęcie się sprawą naprawy beczkowozów. Prezes Mroziński apeluje do kolegów, aby wciągali swoich sąsiadów do pracy w OSP nawet w charakterze członków popierających. Na kolejnych zebraniach Zarządu zajmowano się sprawą założenia telefonu u Kazimierza Guzińskiego dla potrzeb jednostki, organizacją zabaw tanecznych i kontrolami przeciwpożarowymi na terenie wioski. Na piątym zebraniu Zarządu w dniu 10 września 1959 roku omawiana była sprawa zwołania ogólnego zebrania członków celem wyboru nowego Zarządu, gdyż dotychczasowi członkowie zajęci swoją prącą zawodową nie mogli poświęcić więcej czasu na pracę społeczną w OSP. Narzekano, że członkowie OSP nie interesują się działalnością swojej jednostki i nie przychodzą na zwoływane zebrania. Skarżono się na brak zainteresowania ze strony Prezydium GRN pracą jednostki.

Pierwsze Walne Zebranie sprawozdawcze odbyło się w dniu 28 lutego 1960 roku. Do tego czasu Zarząd odbył 6 posiedzeń i zorganizował 3 zabawy taneczne. Zebrania Zarządu odbyły się w szkole lub w mieszkaniu prezesa Mrozińskiego. Naczelnik Stanisław Walotka w miesiącu marcu ukończył kurs dowódców plutonu. Na zebraniu sprawozdanie z pracy Zarządu złożył Ignacy Mroziński. Podano w nim, że OSP przystąpiła do wyszlamowania stawu przeciwpożarowego, brała udział w budowie świetlicy wiejskiej, uczestniczyła w gaszeniu łąk w Przygodzicach oraz wraz ze sztandarem brała udział w pogrzebie jednego z członków jednostki. W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, którą tworzyli: Władysław Filipiak, Jan Kisielewski i Czesław Czekalski stwierdzono - że saldo kasowe jest dodatnie i wynosi 632 zł. Zebranie wybrało na członków Zarządu Mariana Wojciechowskiego i Mariana Wojtasiaka oraz postanowiło zakupić używaną ręczną sikawkę za 2400 zł. Naczelnik Walotka stwierdził, że nie przeprowadzono żadnego szkolenia pożarniczego z powodu braku sprzętu. Władysław Filipiak rzucił myśl aby przystąpić do budowy remizy gdyż jest plac, a niezbędny materiał można zakupić. Poparto też wniosek aby oczyścić studnię obok stawu i tam pobierać wodę do celów gaśniczych.

W pierwszym półroczu 1960 roku OSP zakupiła ręczną sikawkę z dwoma wężami ssawnymi i wężami tłocznymi, cztery pasy bojowe i rogatywki strażackie. Niezbędne pieniądze na ten cel naj prawdopodobniej uzyskano z organizacji zabaw tanecznych. Z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Ostrowie otrzymano jeden wąż ssawny i węże tłoczne. W sierpniu tego roku Prezydium GRN w Wysocku Wielkim zakupiło dla potrzeb OSP ręczną syrenę alarmową. Mając podstawowy sprzęt gaśniczy. Zarząd OSP powołał drużynę bojową w składzie: Stanisław Walotka (naczelnik), Bogdan Portasiak (z-ca naczelnika), Marian Wojtasiak (gospodarz), Bronisław Jaźwiec, Kazimierz Kwapiński, Bolesław Sobczak, Zygmunt Chmiela, Czesław Walotka, Franciszek Kubiak, Tadeusz Błoch, Stefan Skrzypek, Tadeusz Szewczyk, Aleksander Majewski i Stanisław Majewski. Mimo poprawy zaopatrzenia w sprzęt gaśniczy należy stwierdzić, że nastąpiło osłabienie aktywności władz jednostki. W roku 1960 i 1961 Zarząd odbył tylko po dwa protokołowane posiedzenia w roku. Kolejne Walne Zebranie OSP odbyło się dopiero 13 sierpnia 1961 roku. Jednostka liczyła wówczas 35 członków czynnych, jednego dożywotniego i dwóch honorowych. Z tych członków 15 pracowało w miejscu zamieszkania a dwudziestu, poza miejscem zamieszkania. Jednostka oprócz sikawki i syreny ręcznej posiadała na wyposażeniu osiem hełmów i pasów bojowych, dwa beczkowozy, sześć czapek strażackich i sześćdziesiąt mb. węży tłocznych, z których połowa była uszkodzona. Duże zmiany nastąpiły w składzie Zarządu, gdzie swoje funkcje zachowali tylko Ignacy Mroziński i Stanisław Walotka. Funkcję wiceprezesa objął Mieczysław Wielgosz, sekretarza Stanisław Majewski a Józef Grzęda został skarbnikiem. Zarząd tworzyli także: gospodarz Marian Stempniak oraz jako członkowie Zarządu Bogdan Portasiak i Jan Śródka. W dyskusji poruszono sprawę przechowywania sikawki, która w tym czasie stała na dworze i dlatego planowano wybudować na ten cel szopę.

Ostatecznie sikawkę umieszczono w zabudowaniach Mariana Wojtasiaka. Jednakże wśród członków OSP powoli dojrzewała myśl o potrzebie wybudowania remizy dla potrzeb jednostki. Pierwszy konkretny impuls w tej sprawie dał na posiedzeniu Zarządu OSP w dniu 9 stycznia 1962 roku Marian Stempniak, który zaproponował aby rozpocząć zwózkę materiałów budowlanych na ten cel. Zwózką mieli zająć się właściciele gospodarstw rolnych posiadający własne środki transportu. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 maja 1962 roku wybrano komitet budowy remizy w składzie: inż. Mieczysław Rudawski kierownik PGR, Władysław Filipiak - kierownik szkoły, Stefan Kraszkiewicz - przewod­niczący Prezydium GRN, Wawrzyn Kaleta - sołtys, oraz członkowie OSP: Ignacy Mroziński, Stanisław Walotka, Marian Stempniak, Marian Wojtasiak, Józef Grzęda, Jan Burkietowicz, Paweł Płóciennik, Paweł Działocha, Jan Stachurski i Stanisław B ryj ak. Zarząd OSP wystosował apel do mieszkańców wsi "o wspólną pomoc i poświęcenie jednego dnia pracy w czynie społecznym do wybudowania remizy". Formalnie prawie wszyscy właściciele posesji na terenie wsi zadeklarowali przepracowanie jednego dnia w czynie społecznym przy budowie remizy. Na początku czerwca część materiałów była zwieziona na plac budowy, ale była to jeszcze zbyt mała ilość aby rozpocząć budowę. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 7 listopada Józef Grzęda oświadczył, że "zaczęto kopać fundamenty pod remizę".

W tym czasie poważnie zaczyna chorować Ignacy Mroziński. W listopadzie 1962 roku przebywa na leczeniu w sanatorium, później nadal choruje i w efekcie prawie całkowicie wyłącza się z pracy w Zarządzie. Jego dłuższa nieobecność w życiu jednostki była zapewne główną przyczyną słabego przygotowania Walnego Zebrania w dniu 21 lutego 1963 roku, które z tego powodu trzeba było przekształcić w zwykłe zebranie członków OSP. W dniu 4 kwietnia 1963 roku w szkole odbyło się zebranie Zarządu OSP z udziałem szerokiego aktywu społecznego jednostki na którym dokonano dużych zmian w jej władzach. Dotychczasowy prezes Ignacy Mroziński ustąpił ze stanowiska z powodu choroby, ale został mianowany honorowym prezesem OSP. Nowym prezesem został Marian Wojtasiak, nastąpiły także inne zmiany w Zarządzie, gdyż wiceprezesem został Tadeusz Walczak, sekretarzem Bolesław Sobczak a członkiem Zarządu Wawrzyn Kaleta. Komisję Rewizyjną odtąd stanowili: Władysław Filipiak (przewodniczący), Tadeusz Błoch i Mieczysław Szewczyk.

W roku 1963 rozpoczęto wznoszenie murów remizy. W ZNTK w Ostrowie Wlkp. na ten cel zakupiono pięć wagonów "aszki", którą zwieźli do Wysocka Franciszek Ciesielski, Józef Grzęda, Paweł Działocha i Stanisław Bryjak przy wydatnej pomocy dyrektora PGR Mieczysława Rudawskiego. Przy jej rozładunku wyróżnili się Ignacy Mroziński i Kazimierz Guziński.

Kolejne Walne Zebranie odbyło się dopiero 19 kwietnia 1964 roku i wtedy zaszły kolejne zmiany w składzie władz OSP. Nowym naczelnikiem został Tadeusz Walczak a jego dotychczasową funkcję wiceprezesa zajął Stanisław Walotka. Sekretarzem jednostki został Feliks Helczyk, dotychczasowy członek Zarządu Bogdan Portasiak został gospodarzem,

a członkami Zarządu wybrano Bronisława Jaźwieca i Henryka Szymankiewicza. Nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Stachurski, a drugim jej członkiem - oprócz Mieczysława Szewczyka, wybrany został Edmund Janiak. W roku 1964 w centrum uwagi Zarządu znajdowała się sprawa budowy remizy, która to inwestycja była bardzo powoli realizowana. Członkowie Zarządu z goryczą mówili o małym zainteresowaniu wioski tą budową. Główny ciężar realizacji tej inwestycji spoczywał na Marianie Wojtasiaku i Stanisławie Walotce. Na Walnym Zebraniu w dniu 7 lutego o 1965 roku wobec małego zainteresowania sprawami OSP z funkcji naczelnika odwołano Tadeusza Walczaka i ponownie wybrano Stanisława Walotkę. Oprócz wyżej wymienionych członkami jednostki byli: Stanisław Bryjak, Wincenty Drożak, Paweł Działocha. Władysław Filipiak, Józef Grzęda, Marceli Grzęda, Feliks  Helczyk, Zygmunt Helczyk, Edmund Janiak, Bronisław Jaźwiec, Wawrzyn Kaleta, Jan Kostera, Kazimierz Kawapiński, Ignacy Mroziński, Jan Płóciennik, Józef Płóciennik, Bogdan Portasiak, Stanisław Przybylski, Jan Stachurski, Marian Stempniak, Mieczysław Szewczyk, Henryk Szymankiewicz i Jerzy Walczak. W roku 1964 do OSP przyjęto 5 nowych członków. Jednostka liczyła wówczas 23 członków czynnych i 4 popierających. Jedynym dochodem OSP były składki członkowskie w wysokości 96 zł. Nie było żadnych wydatków. W dyskusji głównym tematem były sprawy związane z budową remizy. Wnioskowano także o przekazanie OSP stawu będącego w użytkowaniu PGR przy drodze do lasu, który był „zupełnie zaniedbany”. Wykorzystując obecność na zebraniu instruktora Komitetu Powiatowego PZPR w Ostrowie Wielkopolskim Kazimierza Marka i Komendanta Posterunku Milicji Obywatelskiej w Nowych Kamienicach Konstantego Gucia, wnioskowano o powołanie komisji do zbadania wydatków na ochronę przeciwpożarową w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysocku Wielkim.

Na kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 18 marca 1966 roku w miejsce ustępującego Feliksa Helczyka sekretarzem zostaje Kazimierz Guziński.

Od roku 1964 wszystkie zebrania OSP odbywały się w Domu Kultury. W takim zebraniu w dniu 12 marca 1967 roku udział bierze prezes Oddziału Powiatowego ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim Stanisław Zachwyc i komendant rejonowy Stefan Kaczmarek z Wysoka Małego. Tak jak i poprzednie zebranie było ono zdominowane sprawą budowy remizy. W uchwale tego zebrania proponowano aby każdy członek jednostki przepracował pół dnia na budowie remizy oraz wezwano gospodarzy aby każdy przyniósł na budowę 2 wozy żwiru. Uchwała ta nie została jednak zrealizowana, gdyż Zarząd OSP w dniu 9 lipca 1967 roku postanawia zaangażować przy budowie remizy fachowców: stolarzy i cieśli. Jednostka liczyła wówczas tylko 24 członków czynnych, 2 popierających i 16 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd OSP odbył w tym roku tylko 3 posiedzenia. Przeprowadzony w tym samym okresie remont sali wiejskiej spowodowała, że wypracowano tylko 760 zł dochodu organizując zorganizowania zabawy tanecznej. Jednocześnie zebrano
156 zł składek członkowskich."Nowymi twarzami" w Zarządzie OSP był Eugeniusz Grzelak wybrany naczelnikiem, a Marian Stempniak zostaje ponownie gospodarzem jednostki. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełnili: Bronisław Jaźwiec i Antoni Zontek.

W dniu 11 grudnia 1967 roku jednostka otrzymuje pierwszą motopompę marki "Polonia" typu M-400 z trzema wężami ssawnymi, smokiem, koszem i innym drobym sprzętem oraz nowy rozdzielacz. Motopompa była już używana, ale technicznie była sprawna. Wielkim wydarzeniem w życiu jednostki było oddanie do użytku remizy w dniu 6 października 1968 roku, której budowa trwała sześć lat. Pierwszą dokumentację techniczna tego obiektu wykonał Czesław Mroziński, ale nie została ona zatwierdzona przez nadzór budowlany w powiecie. Wtedy Ignacy Mroziński udał się do Warszawy i w centralnym zarządzie budownictwa przeciwpożarowego otrzymał założenia dla tego rodzaju obiektów, które pozwoliło projektantowi opracować poprawną dokumentację. Oprócz już wymienionych rolników w budowę remizy duży wkład pracy wniósł Feliks Helczyk ofiarując na zbrojenie otworów okiennych i drzwi rury i drut. Wawrzyn Kaleta jako sołtys walnie przyczynił się do pokrycia dachu dachówką, a będąc później przewodniczącym Prezydium GRN wykonał wiele innych prac wykończeniowych. Z innych członków jednostki wyróżnili się: Stanisław Walotka, Eugeniusz Grzelak, Bronisław Jaźwiec, Kazimierz Guziński, Bogdan Portasiak, Wiktor Krawczyk, Czesław Torz, Edmund Janiak, Władysław Stachurski, Mieczysław Szewczyk, Henryk Szymankiewicz i Franciszek Stachurski.

Działalność OSP w tym okresie nie ograniczała się tylko do spraw związanych z budową strażnicy. Członkowie jednostki przeprowadzali kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Wysocka Wielkiego i Smardowskich Olendrów. Uczestniczyli także w zawodach sportowo pożarniczych organizowanych przez komendanta rejonowego straży pożarnych. W dniu 29 września 1968 roku jednostka była organizatorem zawodów rejonowych i odniosła w nich pierwszy sukces zwyciężają w grupie M.-I8

Pierwsze po oddaniu do użytku remizy Walne Zebranie odbyte w dniu 2 lutego 1969 roku przyniosło duże zmiany w składzie Zarządu OSP. Prezesem zostaje Stanisław TorchaIski, wiceprezesem Stanisław Walotka, a członkiem Zarządu Jan Burkietowicz. Na funkcję gospodarza powraca Bogdan Portasiak. Stanowisko zastępcy naczelnika powierzono przedstawicielowi młodzieży Marianowi Wieteczce. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali oprócz Jana Stachurskiego i Edmunda Janiaka osoby po raz pierwszy zasiadające we władzach OSP: Kazimierz Szargan i Władysław Stachurski oraz były jej członek - Mieczysław Szewczyk. W ciągu najbliższych trzech lat zmiany we władzach jednostki należą do rzadkości. W roku 1970 z funkcji skarbnika rezygnuje Józef Grzęda, członek Zarządu od dnia reakty­wowania OSP w 1959 roku i jej skarbnik od roku 1960. Funkcję tę obejmuje Józef Gularek. W następnym roku Kazimierza Szargana i Mieczysława Szewczyka w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej zastępują Kazimierz Wojciechowski i Stanisław Matysiak.

Podczas Walnego Zebrania w dniu 6 lutego 1972 roku zastępcą naczelnika zostaje przedstawiciel młodego pokolenia Alojzy Wojtasiak – syn byłego prezesa OSP. Na zebraniach dyskutowane są nowe problemy wynikające z faktu posiadania swojej remizy i zwiększeniu ilości i jakości sprzętu będącego na stanie jednostki. Zachodzi potrzeba przeszkolenia większej liczby osób na funkcję mechanika, pilną sprawa jest przełożenie dachu na remizie oraz wykonanie podłogi w świetlicy OSP. Do jednostki wstępuje też wielu nowych ludzi, w tym młodzież mająca nieco inne spojrzenie na role i funkcję Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawozdania Zarządu nie pozwalają ustalić faktyczną liczbę członków jednostki, gdyż w każdym dokumencie podawane są inne liczby. Wydaje się, że OSP liczyła wówczas od 26 do 39 członków. Różnice te wynikały najprawdopodobniej z faktu, że do liczby członków OSP zaliczono także niektórych starszych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wzrosły natomiast znacznie dochody i wydatki jednostki. W roku 1968 uzyskano dochody w wysokości 4063 zł, rok później 4432 zł, w następnym roku 4034 zł, a w 1972 roku 3588 zł. Jednocześnie wzrosły także wydatki OSP. W latach 1968-1972 wynosiły kolejno: 6168 zł, 3460 zł, 1.052 zł i 1287 zł. Większość środków finansowych wydano na wyposażenie strażnicy.

W roku 1972 OSP wzbogaciła się o wóz do przewozu sprzętu gaśniczego, który w czynie społecznym przerobiono z innego pojazdu konnego. Największy wkład pracy w tą adaptację wniósł Stanisław Torchalski, Józef Gularek i Eugeniusz Grzelak, a spośród młodzieży Ryszard Stachurski, Marek Guziński, Krzysztof Jąkalski i Stanisław Matysiak.

Drugą wielką uroczystością w dziejach wysockiej straży było 50 ­ lecie istnienia jednostki połączone z wręczeniem jej nowego sztandaru. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 2 września 1973 roku z udziałem przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Ostrowie Wlkp., władz politycznych i administracyjnych gminy, przedstawicieli miejsco­wych organizacji społecznych, takich jak: ZMW, ZBoWiD, LZS oraz delegacji OSP w Czekanowie, Wtórku. Sadowiu, Lamkach, Parczewie, Topoli Małej, Wysocku Małym, Ołoboku, Tarchałach Małych, MERA ZAP Ostrów i miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W roku jubileuszu jednostka dysponowała dwoma motopompami M-800, piętnastoma odcinkami węża typu B i dwunastoma typu C, ośmioma hełmami, czternastoma pasami bojowymi, pięcioma toporami i dwunastoma kombinezonami ochronnymi i mundurami wyjściowymi. W roku tym OSP liczyła 34 członków czynnych, 10 popierających i 8 członków MDP.

W latach 1972-1973 nastąpiła dalsza poprawa sytuacji finansowej jednostki. W roku 1972 uzyskano dochody w wysokości 5419 zł, a w następnym aż 7789 zł, w tym z zabaw tanecznych uzyskano dochody w wysokości 7114 zł, a dalsze 2.000 zł otrzymano z Kółka Rolniczego. Wydatki w 1972 roku wynosiły tylko 2.184 zł, ale w następnym jubileuszowym roku wynosiły aż 8.774 zł.

W latach siedemdziesiątych następuje stabilizacja składu osobowego jednostki i jej władz. Zmiany w składzie władz OSP mają ograniczony zasięg. I tak, na Walnym Zebraniu w dniu 25 lutego 1973 roku nowym naczelnikiem zostaje Czesław Błaszczyk, który przeniósł się do Wysocka Wielkiego z Sadowia, gdzie należał do wyróżniających się działaczy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejne niewielkie zmiany we władzach OSP następują dopiero na walnym zebraniu w dniu 7 marca 1976 roku, kiedy to w Zarządzie w miejsce Stanisława Walotki wiceprezesem zostaje wybrany Walerian Florczyk, a w Komisji Rewizyjnej Mieczysława Szewczyka zastępuje Józef Królikowski.

Jednostka wysocka należała w tym czasie do najprężniejszych OSP na terenie nowoutworzonej gminy Ostrów Wielkopolski na terenie której działało 20 OSP. Wskazują na to wyniki współzawodnictwa statutowego pomiędzy terenowymi OSP jakie od 1974 roku prowadzone było przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku 1975 jednostka sklasyfikowana w tej rywalizacji została na II miejscu w gminie. Największy sukces we współzawodnictwie OSP odniosła w roku 1978 kiedy to zajęła pierwsze miejsce w gminie. W dwóch następnych latach sklasyfikowana została na drugim i trzecim miejscu. Były to najwyższe miejsca OSP we współzawodnictwie, które na terenie gminy było prowadzone do roku 1990 włącznie.

Poważne zmiany we władzach jednostki następują dopiero w dniu 10 grudnia 1978 roku. Prezesem Zarządu zostaje Kazimierz Guziński, naczelnikiem Walerian Florczyk a wiceprezesem Edmund Janiak. Siedmioosobowy Zarząd tworzą jeszcze: Jan Mroziński - sekretarz, Józef Gularek - skarbnik, Wiesław Portasiak zastępca naczelnika i Bogdan Portasiak - gospodarz. Ze starego składu Komisji Rewizyjnej pozostał jej przewodniczący - Jan Stachurski i członek Kazimierz Wojciechowski, wspomagani przez Józefa Grzędę, Stanisława Bąka i Mariusza Kaletę. Wzrasta liczebność OSP, gdyż tworzy ją 42 członków zwyczajnych, 6 wspierających i 9 NIDP.

Następuje ożywienie pracy jednostki. Tak jak w latach poprzednich co roku w okresie wiosennym członkowie OSP przeprowadzają kontrole we wszystkich gospodarstwach rolnych i innych obiektach stanowiących własność osób fizycznych na terenie Wysocka Wielkiego i Smardowskich Olendrów. Zazwyczaj powoływano trzy 2 - 3 osobowe zespoły do kontroli w Wysocku Wielkim i jeden zespół na terenie Olendrów. W roku 1981 skontrolowano 176 obiektów na terenie Wysocka i 36 na terenie Olendrów.

Od roku 1980 jednostka włącza się aktywnie w organizację eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: "Młodzież zapobiega pożarom", które przeprowadza się wśród uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej.

Nadal też systematycznie uczestniczy w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, a w roku 1978 po raz pierwszy organizatorem zawodów gminnych, w których wzięło udział tylko 5 sekcji w dwóch grupach wiekowych. W najsilniej obsadzonej grupie zwycięstwo odniosła sekcja z Wysocka. W następnych latach sukcesu tego nie udało się powtórzyć, ale też kilkakrotnie wzrosła liczba sekcji i jednostek biorących udział w tej rywalizacji.

Rok 1979 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Dziecka, w którego obchody włączył się także Zarząd Gminny ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim i skupione w nim ochotnicze straże pożarne. Postanowiono wówczas ufundować książeczkę mieszkaniową dla córki tragicznie zmarłego naczelnika OSP we Wtórku. Na ten cel wysocka jednostka przekazała 2.200 zł i była to najwyższa wpłata na ten cel z terenu gminy.

Zwiększa się ilość umundurowania wyjściowego i bojowego będącego na stanie jednostki. Udaje się zrealizować wysuwany od kilku lat wniosek i ogrodzić teren dookoła remizy i zbiornika wodnego.

Po upływie dwuletniej kadencji władz OSP na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 9 listopada 1980 roku zmienia się połowa władz jednostki. Po raz pierwszy do władz wybrani zostają: Stefan He1czyk na funkcję wiceprezesa, Wiktor Krawczyk - sekretarza i Mieczysław Lubieniecki na funkcję zastępcy naczelnika. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej są: Edmund Janiak, Wojciech Bąk i Kazimierz Kruszyk. Wzrasta liczba członków zwyczajnych do 56 osób. W sierpniu 1982 roku zmarł nagle Kazimierz Guziński i Zarząd OSP powierza pełnienie funkcji prezesa Janowi Stachurskiemu - dotychczasowemu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, którego na tej funkcji zastępuje Józef Grzęda. Jednostka otrzymuje syrenę elektryczną o mocy 4 kW. W roku 1982 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim zorganizowana zostaje wojewódzka eliminacja OTWP. Duży sukces odnosi wówczas członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dariusz Burkietowicz, który zwycięża w grupie II (młodzież 16 - 19 lat), a następnie uczestniczy w finale tej imprezy w Nowym Sączu, gdzie zostaje sklasyfikowana na 11 miejscu

Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbywa się 19 grudnia 1982 roku prezesem jednostki zostaje Stefan He1czyk, a wiceprezesem wybrano Mieczysława Lubienieckiego, po którym funkcję zastępcy naczelnika obejmuje Czesław Błaszczyk; Edmund Janiak zostaje gospodarzem OSP. Komisję Rewizyjną tworzą: Jan Stachurski, Józef Grzęda, Bogdan Portasiak, Marian Stempniak i Kazimierz Wojciechowski.

W roku 1984 wybudowano we wsi ze środków państwowych wodociąg wiejski, który poprawił znacznie stan zaopatrzenia miejscowości w wodę do celów przeciwpożarowych. Zostaje przeprowadzony także remont strażnicy w ramach którego wymieniono pokrycie dachowe z betonowych dachówek na eternit oraz zmodernizowano świetlicę i przyległe pomieszczenie. Wszystkie prace wykonano w ramach czynów społecznych. Dużej pomocy głównie transportowej udzielił Zygmunt Jakubowski – kierownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Wysocku Wielkim.

Następne zmiany w Zarządzie zachodzą w dniu 5 stycznia 1986 kiedy to gospodarzem jednostki zostaje Bogdan Portasiak, członkiem Zarządu Grzegorz Grajewski, Stanisław Moś uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej. Kolejna zmiana na stanowisku prezesa następuje na Walnym Zebraniu w dniu 11 stycznia 1987, kiedy to wybrano na tę funkcję Edmunda Janiaka. Następnym naczelnikiem zostaje Czesław Błaszczyk a jego zastępcą zostaje Mieczysław Lubieniecki. Dotychczasowy prezes Stefan Helczyk zostaje wiceprezesem, a drugim wiceprezesem wybrany zostaje Grzegorz Grajewski. W skład Zarządu wchodzą także: Jan Mroziński - sekretarz i Starusław Moś - skarbnik, Walerian Florczyk - gospodarz oraz Józef Drzewiecki jako członek Zarządu. Komisję Rewizyjną tworzą: Jan Stachurski - przewodniczący, Zygmunt Jakubowski - sekretarz, Bogdan Portasiak, Józef Gularek i Kazimierz Wojciechowski. W następnym roku Grzegorza Grajewskiego na funkcji wiceprezesa zastępuje Mieczysław Pilarczyk. W roku 1989 po tragicznej śmierci Józefa Gularka członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje Janusz Rapacz.

W połowie lat osiemdziesiątych należy odnotować pierwsze sukcesy uczniów wysockiej Szkoły Podstawowej w OTWP. W rywalizacji szkół wysocka placówek zajmuje drugie miejsce w roku 1983, a w latach 1986 i 1987 okazuje się najlepszą w gminie. Do tego dochodzą sukcesy indywidualne, gdyż w latach 1985 - 1987 trzecie miejsce w eliminacji gminnej zajmują: Mariusz Karbowiak i dwukrotnie Rafał Helczyk. W następnych latach uczniowie wysockiej szkoły zajmują jeszcze wyższe miejsca w tym turnieju na szczeblu gminnym. W roku 1988 Rafał Jakubowski zajmuje drugie miejsce. Rok później sukces ten powtarza Rafał Tyszko, a jego młodszy kolega Tomasz Waleński zostaje sklasyfikowany na trzecim miejscu.

W gminnych zawodach sportowo - pożarniczych sukcesy odnoszą dziewczęta w najmłodszej grupie wiekowej złożonej z młodzieży szkół podstawowych. Podczas zawodów gminnych zorganizowanych w dniu 9 czerwca 1985 roku w Wysocku Wielkim zajmują one pierwsze miejsce i sukces ten powtarzają w Michałkowie w dniu 5 lipca 1987 roku. Podczas zawodów gminnych w Górznie w dniu 15 czerwca 1986 roku 1986 roku zostają sklasyfikowane na trzecim miejscu.

            Osiągnięcia jednostki w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych w latach 1979 – 2003 zawiera wykaz zamieszczony na końcu niniejszego opracowania. W latach dziewięćdziesiątych OSP dwukrotnie – w roku 1994 i 1998 była organizatorem finału gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, a wcześniej w roku 1991 organizowała zawody eliminacyjne.

Kolejne Zarządy OSP przeprowadzają remont kapitalny budynku remizy. Zlikwidowano jeden z garaży z zamiarem powiększenia o jedno pomieszczenie świetlicy OSP. Ze środków Rady Sołeckiej zakupione zostają nowe stoliki i krzesła do świetlicy. Przy strażnicy wybudowano także suche ubikacje.

W roku 1989 roku zmarł prezes Edmund Janiak i nowym prezesem zostaje wybrany w dniu 21 stycznia 1990 Stefan Helczyk. Na wakujące miejsce w Zarządzie wybrany zostaje Marian Matysiak. Liczba członków w tym dniu wynosi 56, członków wspierających 6 a drużyna młodzieżowa liczyła aż 32 osoby. Przed następnym Walnym Zebraniem Zarząd dokonał oceny aktywności społecznej i opłacalności składek przez członków OSP w wyniku której skreślono z listy członków wiele osób.

W dniu 3 lutego 1991 roku jednostka liczy już tylko 38 członków czynnych. Na Walnym Zebraniu zostaje wybrany Zarząd w zupełnie nowym składzie. Prezesem OSP zostaje Zygmunt Lubieniecki, a naczelnikiem Józef Drzewiecki. Stefan Helczyk zostaje wiceprezesem, a Janusz Rapacz zastępcą naczelnika. Skład Zarządu uzupełniają: sekretarz Jan Mroziński, skarbnik Stefan Matczak, gospodarz Władysław Grzęda i zastępca gospodarza Roman Królikowski. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie; Jan Bąk - przewodniczący, Aneta Drzewiecka - sekretarz i członkowie: Stanisław Moś i Feliks Paluch. Jednakże po kilki miesiącach Zarząd decyduje się ponownie powierzyć funkcję skarbnika Stanisławowi Mosiowi, który rezygnuje z pracy w Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie Stefan Matczak zostaje wiceprezesem jednostki.

Następne Walne Zebrania odbywa się w tym samym roku w dniu 11 listopada. Z funkcji gospodarza odwołany zostaje Władysław Grzęda, a na stanowisko to wybrano Edwarda Matyśkiewicz. W roku 1992 funkcję naczelnika porzuca Józef Drzewiecki, a Roman Królikowski wyjeżdża do pracy za granicą. Zarząd decyduje się powierzyć stanowisko naczelnika Czesławowi Błaszczykowi, a Władysław Grzęda zostaje drugim obok Janusza Rapacza zastępcą naczelnika OSP.

W dniu 17 stycznia 1993 roku na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, które po raz pierwszy odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, następują zmiany w składzie władz jednostki. Zachowują swoje funkcje: Zygmunt Lubieniecki, Czesław Błaszczyk, Stefan Helczyk, Jan Mroziński i Stanisław Moś, a Edward Matyśkiewicz stanowisko gospodarza łączy z funkcją zastępcy naczelnika. Marian Matysiak zostaje wybrany wiceprezesem, natomiast Stefan Matczak i Franciszek Michalak pełnią funkcję członków zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej oprócz dotychczasowych członków: Jana Bąka i Feliksa Palucha wybrany został Walerian Florczyk. W tym składzie władze jednostki pracowały do kolejnego zebrania sprawozdawczo ­wyborczego, które odbyło się w dniu 7 stycznia 1996 roku. Przez tajne wybory zwycięsko przechodzą dotychczasowi członkowie zarządu OSP. Zmiany w składzie Zarządu są wynikiem rezygnacji z kandydowania do tego organu niektórych członków lub kandydowania do Komisji Rewizyjnej. Nowym naczelnikiem został Roman Królikowski, gospodarzem Kazimierz Matysiak, a członkiem zarządu Henryk Wiatrak. Nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Franciszek Michalak, jej sekretarzem Stefan Matczak, a członkiem Mieczysław Lubieniecki. W 1997 roku z funkcji sekretarza złożył rezygnację Jan Mroziński i Zarząd powierzył to stanowisko Grzegorzowi Krzywdzie. Decyzję tą zaakceptowało Walne Zebranie w dniu 4 stycznia 1998 roku.

W latach dziewięćdziesiątych jednostka kontynuowała działania realizowane w ubiegłym dziesięcioleciu, z wyjątkiem zaniechania stanu kontroli przeciwpożarowej w indywidualnych gospodarstwach rolnych i innych obiektach stanowiących własność prywatną. Rezygnacja z tej formy działalności jest wynikiem zmian w przepisach przeciwpożarowych. W ramach czynów społecznych do strażnicy dobudowane zostaje pomieszczenie gospodarcze.

Kontynuowane są eliminacje do turniejów "Młodzież zapobiega pożarom". W roku 1991 po raz pierwszy zwycięzcą w eliminacji gminnej w grupie I został uczeń wysockiej szkoły Tomasz Waleński. Rok później Marek Karolak zajął trzecie miejsce. W tym samym czasie szkoła sklasyfikowana została na drugim i trzecim miej scu w gminie. Sukcesy wysockiej młodzieży w latach 1997 - 1998 kontynuowała Anna Jarosik zajmują drugie i trzeci miejsce w tej imprezie.

Jednostka co roku systematycznie uczestniczy w zawodach sportowo - pożarniczych zgłaszając każdego roku do rywalizacji, zgłaszając do rywalizacji 3 - 6 sekcji. Największym sukcesem było zwycięstwo chłopców w grupie I w 1991 roku podczas zawodów w Lamkach w dniu 21 lipca.

W latach 1993 - 1995 ze zmiennym szczęściem rywalizowały dziewczyny w grupie IIa zajmując kolejno trzecie, pierwsze i drugie miejsce w grupie.

Od roku 1991 Zarząd Gminny ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi podczas gminnych zawodów sportowo ­pożarniczych współzawodnictwo na najlepszą OSP. W tej rywalizacji OSP Wysocko Wielki najwyższe miejsce zajęła w 1994 roku, kiedy to została sklasyfikowana na czwartym miejscu. W roku 1991 jednostka zajęła ósme, a w 1993 roku dziesiąte miejsce.

W czerwcu 1993 roku jednostka  na wyposażenie otrzymuje samochód marki "Nysa" przekazany  przez Komendę Wojewódzką  Policji w Kaliszu, którego kierowcą został Henryk Wiatrak. Samochód ten zaadaptowany został do potrzeb pożarnictwa przez Zakład Mechanizacji Rolnictwa i Gospodarki Rolnej Państwowego Gospodarstwa Rolnego               w Lewkowie, którego kierownikiem był  inż. Zygmunt Glapa – późniejszy wójt gminy Ostrów Wielkopolski.

Zarząd Gminny ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim w roku 1996 po raz pierwszy zorganizował turniej piłki nożnej dla młodzieży do 15 roku życia włącznie. W imprezie tej co roku uczestnicy reprezentacja chłopców z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, ale jak dotychczas nie odniosła większych sukcesów. Dwukrotnie w roku 1997 i 1999 jednostka była gospodarzem zawodów finałowych. Oprócz tego w Wysocku Wielkim odbywały się turnieje eliminacyjne do tych zawodów. W roku 2002 i 2003 zorganizowano także turniej dla dziewcząt, w którym uczestniczyły także młode dziewczyny z wysockiej MDP.

W dniach 24 i 25 lipca 1993 roku zorganizowano uroczyste obchody 70 rocznicy powstania OSP. Z tej okazji prezes OSP Zygmunt Lubieniecki opracował pierwszy zarys dziejów jednostki. Praca ta w następnych latach była kontynuowana i pięć lat później wydano „Zarys dziejów wsi, parafii, kościoła w Wysocku Wielkim”, gdzie odrębny rozdział poświęcony został historii OSP. Jubileusz 75 lecia OSP zorganizowany został w dniu 19 lipca 1998 roku. Z tej okazji sztandar jednostki udekorowany został złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, które to odznaczenie wręczył ostatni komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kaliszu brygadier Ryszard Frątczak.  Podczas uroczystej zbiórki przed strażnicą OSP odsłonięto również pamiątkowy obelisk upamiętniający tę rocznicę, który poświęcił proboszcz wysocki ks. Jerzy Krzyżaniak będący członkiem czynnym jednostki. Władze OSP w tym samym roku włączyły się aktywnie w obchody 700 lecia wsi Wysocko Wielkie.

            Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się w dniu 3 stycznia 1999 roku, gdzie w wyniku tajnych wyborów wyłoniono nowe władze jednostki. Skład Zarządu przedstawiała się następująco: prezes – Zygmunt Lubieniecki, naczelnik – Czesław Błaszczyk, wiceprezesi – Walerian Florczyk i Stefan Helczyk, zastępca naczelnika – Henryk Wiatrak, sekretarz Marian Matysiak, skarbnik – Stanisław Moś, gospodarz Feliks Paluch i członek Zarądu Gminnego – Edward Matyśkiewicz. Komisję Rewizyjna tworzyli: Franciszek Michalak – przewodniczący, Mieczysław Knychała – sekretarz oraz Mieczysław Lubieniecki i Ryszard Małecki jako jej członkowie. W ciągu 3-letniej kadencji w składzie władz OSP nie zaszły żadne zmiany.

            Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym odbytym  6 stycznia 2002 roku swoje dotychczasowe funkcje zachowali Zygmunt Lubieniecki, Walerian Florczyk, Marian Matysiak, Stanisław Moś, Feliks Paluch. Nowym naczelnikiem został Henryk Wiatrak, a jego zastępcą Andrzej Kurek. Andrzeja Tosia wybrano na funkcję wiceprezesa. Dotychczasowy sekretarz Komisji Rewizyjnej Mieczysław Knychała wybrany został na stanowisko kronikarza i członka Zarządu OSP. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący – Franciszek Michalak, sekretarz – Mieczysław Lubieniecki i członek – Ryszard Małecki.

            Jednakże już w pierwszym półroczu 2002 roku nagle zmarli Henryk Wiatrak i Andrzej Toś. W ich miejsce w skład Zarządu dokooptowano Jana Bąka na funkcję wiceprezesa i Mariana Bekera na stanowisko zastępcy naczelnika. Dotychczas pełniący tę funkcję Andrzej Kurek został nowym naczelnikiem OSP.

Jednostka liczyła wtedy 46 członków czynnych, 2 dożywotnich i 1 członka dożywotniego. Skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wchodzi 35 dziewcząt i chłopców. Przy OSP powstała także Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca 20 osób. Dzięki temu w końcu lat 90-tych co roku w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych uczestniczyło 5 – 6 sekcji OSP.

W roku 2000 nastąpiła całkowita zmiana regulaminu gminnych zawodów sportowo – pożarniczych. Dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wieku 12 – 16 lat organizowane są odrębne zawody według regulaminu Międzynarodowego Komitetu Technicznego do Zapobiegania Pożarom i Gaszenia Pożarów (CTIF). Starsi członkowie OSP i członkowie czynni startują w grupie „A”, a dziewczyny i kobiety w grupie „C”. Mężczyźni w wieku powyżej 35 lat tworzą grupę „As” (seniorzy), a kobiety powyżej 30 lat startują w grupie „Cs” (seniorki). Zrezygnowano z organizacji zawodów w rewirach, a w każdej kategorii organizowane są odrębne zawody. Tym samym zmniejszył się liczba kategorii z 4 do 3 oraz liczba grup z 8 do 6. W każdej grupie OSP zgłosić może jedną sekcję.

Zmieniono także zasady punktowania udziału w zawodach. W każdej grupie OSP otrzymuje taką liczbę punktów ujemnych, jakie jej sekcja zajmuje w zawodach. Jeżeli w danej grupie jednostka nie zgłosi sekcji do zawodów  to otrzymuje pięć punktów ujemnych więcej niż ostatnia sekcja w danej grupie. W punktacji ogólnej danej edycji gminnych zawodów sportowo – pożarniczych zwycięża ta OSP, która zgromadzi jak najmniejszą liczbę punktów ujemnych.

W pierwszym roku obowiązywania nowego regulaminu zawodów gminnych OSP wystawiła do rywalizacji 5 sekcji – bez sekcji seniorek w grupie „Cs”. Od roku 2001 do rywalizacji przystępuje w każdej edycji 6 sekcji we wszystkich grupach wiekowych. Jednostka zorganizowała pierwsze w gminie i powiecie zawody według regulaminu CTIF w dniu 4 czerwca 2000 roku. W roku 2007 OSP zorganizowała zawody seniorek i seniorów.

W punktacji ogólnej OSP zajmowała w tym okresie następujące miejsca (w nawiasach podana suma punktów zdobytych w danym roku):

 

            2000r. – 5 (-47)          2003r. – 2 (-31)          2006r. – 1 (-31)

            2001r. – 4 (-41)          2004r. – 2 (-32)          2007r. – 1 (-26)

            2002r. – 4 (-42)          2005r. – 2 (-36)          2008r. – 9 (-54)

 

W poszczególnych grupach wiekowych najwięcej sukcesów odniosły dziewczyny i kobiety w grupie „C”, które 5-krotnie (w roku 2001, 2003, 2004, 2007, 2008) zwyciężyły w tych imprezach, a w roku 2002 zajęły 2 miejsce oraz 3-krotnie uplasowały się na 3 miejscu (w roku 2000, 2005, 2006).

            Nie mniejsze sukcesy odniosły seniorki (gr. „Cs”), które w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych także zwyciężyły 5-krotnie (w roku 2001, 2004 – 2007) oraz zdobyły 1 medal srebrny i 1 brązowy.

Również najmłodsze pokolenie płci pięknej dobrze zaprezentowało się na sportowych boiskach. Dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w wieku do 16 lat włącznie w omawianym okresie aż 4-krotnie zdobywały najcenniejsze sportowe trofeum (w roku 2001, 2002, 2006, 2007) i 2 krotnie zajmowały 2 miejsca (w roku 2000 i 2005). W tej grupie wiekowej jest jednak znacznie trudniejsza rywalizacja do której zgłaszało się najczęściej 12 – 13 sekcji. Honoru męskiej części OSP próbowali bronić jedynie seniorzy (gr. „As”), którzy w roku 2003 i 2005 zdobywali srebrne medale. W pozostałych dwóch grupach wiekowych (MDP i gr. „A”) reprezentanci jednostki nie zdobyli żadnego medalu.

Sekcje żeńskie startowały następnie w zawodach powiatowych. W roku 2001 sekcja seniorek zajęła w nich 3 miejsce, a ich młodsze koleżanki w gr. „C” zostały sklasyfikowane na 4 miejscu. Najmłodsze sekcja  - dziewczęta z MDP zajęła dopiero 5 miejsce, gdyż awarii uległ sprzęt dostarczany przez Komendę Powiatową PSP w Ostrowie Wlkp. W efekcie jednostka reprezentowana przez 3 sekcje zajęła 4 miejsce w powiecie. W następnym roku sekcja MDP wystąpiła w powiatowych zawodach, które odbyły się w Bogdaju, gdzie zajęła 4 miejsce.

W powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w 2003 r. wystartowała sekcja kobiet w gr. „C”, ale na wskutek uszkodzenia prądownicy nie ukończyła ćwiczenia bojowego i została sklasyfikowana na ostatnim – 7 miejscu.

Kolejny start w tej imprezie sekcji z wysockiej OSP miał miejsce w roku 2005 w Sieroszewicach, gdzie drużyna seniorek zajęła 2 miejsce. Taką samą lokatę rok później zajęły dziewczęta z MDP podczas zawodów odbywających się w Odolanowie.

W roku 2007 podczas pożarowych zawodów zorganizowanych w Przygodzicach wystartowały dwie sekcje kobiet ( gr. „C” i gr. „Cs”) i obie były sklasyfikowane na trzecich miejscach.

            Co roku dziewczęta i chłopcy skupieni w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej uczestniczyli nadal w turniejach piłki nożnej organizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego 2OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim. 

            Największym sukcesem było zajęcie przez drużynę dziewcząt 2 miejsca w roku 2007. Kilka razy drużyna chłopców zakwalifikowała się do zawodó finałowych, ale nigdy nie uzyskała awansu do meczy półfinałowych zajmując w najlepszym przypadku 6 miejsce.

            Już 2 stycznia 2005 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie OSP sprawozdawczo – wyborcze. Z kandydowania na członków Zarządu zrezygnowali; Marian Matysiak i Stanisław Moś. Nowym sekretarzem został Mieczysław Knychała, który pełnił dotychczas funkcje kronikarza i członka zarządu. Stanowisko skarbnika powierzono Pawłowi Tasarkowi. „Nową twarzą” w składzie Zarządu był Grzegorz Nawrot. Z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zrezygnował  Franciszek Michalak, którego na tej funkcji zastąpił Ryszard Małecki. Nowym członkiem Komisji został Stanisław Moś. Pozostałe osoby zachowały swoje funkcje.

W ciągu 3-letniej kadencji do niewielkich zmian doszło dopiero na Walnym Zebraniu w dniu 7 stycznia 2007 r. Wówczas z funkcji członka Zarządu ustąpił Grzegorz Nawrot, a na to stanowisko powołany został Stanisław Moś. Tego w składzie Komisji Rewizyjnej zastąpił Grzegorz Nawrot. Zmiana ta była wywołana charakterem pracy Grzegorza Nawrota, który z tego względu prawie nie uczestniczył w pracach Zarządu.

Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w dniu 5 stycznia 2008r. W składzie władz- mimo tajnych wyborów, doszło do niewielkich zmian.

Nowym członkiem Zarzadu został Edward Matyśkiewicz, gdyż Jan Bąk  nie został wybrany do jego składu. W składzie Komisji Rewizyjnej Józef Domasik zastąpił na funkcji członka tego organu Grzegorza Nawrota: w ciągu całej 3-letniej kadencji w składzie władz nie doszło do żadnych zmian.

Jak co roku do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych OSP zgłosiła 6 sekcji we wszystkich grupach wiekowych. Jak już to wielokrotnie bywało honor jednostki uratowały kobiety, które zwyciężyły w grupie seniorek, a ich młodsze koleżanki w grupie,,C’’zajęły   2 miejsce. Niezły start na swoim koncie odnotowały także dziewczynyz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, które zajęły 8 miejsce w starcie 15-tu sekcji. Dalsze miejsca męskich sekcji spowodowały,że w punktacji ogólnej gminnych zawodów sportowo-pożarniczych jednostka zajęła dalekie 9 miejsce.

W roku 2008 najważniejszym wydarzeniem w życiu OSP była uroczystość nadania jej nowego sztandaru w dniu 26 lipca. Uroczystość  rozpoczęta została Msza Św. w Kościele parafialnym, podczas której poświęcony został nowy sztandar. Następnie na boisku do małych gier koło Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wyprowadzono stary sztandar, a następne przedstawiciele Rady Sołeckiej wręczyli prezesowi OSP nowy sztandar. Impreze zakończyła zabawa taneczna otwarta dla wszystkich mieszkańców wioski i sympatyków pożarnictwa.

W tym samym roku Zarząd OSP rozpoczął starania o włączenie jednostki do unijnego programu prowadzonego przez Zarząd Główny ZOSP RP pod tytułem,, Wioska internetowa- kształcenie na odległość  na terenach wiejskich’’. Starania te zakończyły się sukcesem, do czego walnie przyczyniły się władze samorzadowe Sołectwa, które wyraziły zgodę na jej lokalizację w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Wioska utworzona została                      w pomieszczeniu, które wykorzystywane było przez władze Sołectwa. W ramach projektu       ,,Wioski internetowe” utworzono na terenie kraju 213 tego typu placówek, w tym 20 w województwie wielkopolskim. Każdą placówkę wyposażono w sprzęt komputerowy i łącza szerokopasmowe  oraz bogaty zestaw programów e-learningowych.

W roku 2009 jednostka ponownie zgłosiła się do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 6 sekcji we wszystkich kobiecych i męskich grupach wiekowych. Jednakże tylko sekcja seniorek odniosła medalowy sukces, ponownie zwyciężając w swojej grupie. Niezłe wyniki pozostałych sekcji spowodowały, że OSP poprawiły swoja pozycję w punktacji ogólnej gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i została sklasyfikowana na 4 miejscu.

W następnym roku, po raz pierwszy w tym wieku jednostka nie zgłosiła żadnej sekcji do rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Tym razem sekcja kobiet w gr.,,C’’ była najlepsza, a seniorki zajęły trzecie miejsce w gminie. Sekcje męskie zajęły odpowiednio 11        i 18 miejsce. W efekcie jednostka zostaje sklasyfikowana na 9 miejscu w punktacji ogólnych gminnych zawodów sportowo- pozarniczych w 2010 roku.

            Ostatnie Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w dniu 2 stycznia 2011 roku w Sali Gminnego Ośrodku Kultury. Jednostka liczyła wówczas 50 członków czynnych- w tym 9 kobiet, 3 członków honorowych i 2 dożywotnich. Podczas zebrania wybrano: nowe władze jednostki, delegatów na XI Zjazd Zwyczajny Oddziałko Gminnego  ZOSP RP i przedstawiciela OSP do składu Zarządu Oddziału Gminnego.

We władzach OSP doszło do wielu zmian, a zarząd ukonstytułował się następująco: prezes- Zygmunt Lubieniecki, wiceprezes- Walerian Florczyk, naczelnik- Andrzej Kurek, zastępca naczelnika- Marian Beker, sekretarz- Sebastian Hajdziony, skarbnik- Paweł Tasarek, gospodarz- Edward Matyśkiewicz i członkowie zarządu- Marek Krawczyk i Ryszard Małecki. Całkowicie zmienił się skład Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli: Bogusław Myciek jako przewodniczący, Edmund Janiak ( junior) jako sekretarz oraz Stanisław Moś pełniący funkcję jej członka.

Delegantami na Zjazd Gminny zostali Zygmunt Lubieniecki i Andrzej Kurek. Ten pierwszy jako przedstawiciel jednostki poraz kolejny wybrany został prezesem Zarządu Oddziału. Andrzej Kurek został członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego.  

            Dla władz OSP w tym okresie dużym  problemem był zły stan techniczny  budynków strażnicy i samochodu będącego na wyposażeniu jednostki. Ponieważ brak był jakiejkolwiek perspektywy budowy nowej strażnicy- z powodu braku środków finansowych, postanowiono zabezpieczyć budynek we własnym zakresie. Bardziej realnym przedsięwzięciem była wymiana wysłużonego samochodu,,Nysa” na inny pojazd. W pierwszym rzędzie postanowiono pozyskać środki na ten cel we własnym zakresie. Z dużym rozmachem i przy zaangażowaniu wielu członków OSP zorganizowano festyn rekreacyjno–sportowy pod nazwą: „Piknik ze Strażą”w dniu 11 czerwca 2011r. na boisku sportowym obok strażnicy. Dochód z imprezy wyniósł 2640 zł. Jeszcze wcześniej wśród członków i sympatyków pożarnictwa rozpropagowano prowadzona przez Związek OSP RP akcję,,1% dla Związku’’ polegającym na przekazaniu 1% swojego podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym przypadku organizacją pożytku publicznego jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który przyjmuje wpłaty na rzecz różnych OSP. Z tego źródła pozyskano dla OSP 4363,38 złotych. Pozyskane z obu przedsięwzięć środki finansowe postanowiono przeznaczyć na zakup samochodu dla potrzeb OSP. Rozpoczęto szukać na giełdach internetowych odpowiedniego pojazdu. W Siemianowicach Śląskich w firmie Auto- Handel,,MAX–CAR’’ zwrócono uwage na samochód marki,,Renault Trafic’’ (rok produkcji 2003). W dniu 12 marca 2012r. przedstawiciele Zarządu zakupili ten pojazd za kwotę  21 tyś. zł. Z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski otrzymano dotację w wysokości 14 tyś. zł. Następnie pojazd ten zaadaptowano na samochód pożarniczy. Zabudowę części ładunkowej polegającą na montażu różnych urządzeń do wykonywania funkcji specjalnych tj. podręcznego sprzętu gaśniczego, motopompy, regałów metalowych do węży i innego sprzętu niezbędnego w akcjach- wykonało bezpłatnie Przedsiębiorstwo Wytwarzania Układów Wydechowych „Marix” w Wysockiu Wielkim, należące do Henryka Kwietnia. Firma „Gwarant” w Ostrowie Wielkopolskim zamontowała na pojeździe ostrzegawcze sygnały świetlne i dźwiękowe. Mnóstwo bezpłatnej pracy w adaptacje samochodu do celów ochrony przeciwpożarowej włożył mechanik OSP Andrzej Kurek oraz inni członkowie jednostki: Marian Beker, Marek Krawczyk i Edward Matyśkiewicz.

Samochód oficjalnie został przekazany do użytkowania podczas festynu rekreacyjni-kulturalnego Lokalnej Grupy Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, który zorganizowany został w dniu 19 maja 2012 roku w Wysocku Wielkim. Będący dotychczas na wyposażeniu OSP samochód marki „Nysa” został sprzedany.

            Jak co roku w centrum uwagi Zarządu były sprawy związane z udziałem OSP w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych, które odbyły się we Wtórku udział brała tylko sekcja chłopców, która zajęła 9 miejsce. Jak co roku sukces na swoim koncie odnowtowały kobiety, gdyż sekcja w grupie „C” zajęły 2 miejsce, a ich starsze koleżanki w grupie seniorów sklasyfikowane zostały na 3 miejscu. Zupełnie dobrze zaprezentowali się seniorzy, którzy zajęli także 9 miejsce. Jedynie w gr. „A” sekcja mężczyzn zajęła dalsze miejsce, gdyż awarii uległ wąż tłoczny.  W efekcie jednostka została sklasyfikowana na wysokim 6 miejscu w punktacji ogólnej zawodów gminnych.

W roku 2012 podczas gminnychy zawodów sportowo-pożarniczych w Borowcu i Świeligowie sekcje kobiet powtórzyły swoje osiągnięcia z roku poprzedniego. Seniorzy poprawili swoje lokatę z poprzedniego roku, zajmując 8 miejsce.Sekcja bojowa w gr. „A” ponownie została sklasyfikowana na 21 miejscu. Po raz drugi jednostka nie uczestniczyła w rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powodu małej liczby dzieci w wieku do 16 lat na terenie wioski. To wszystko spowodowało, że OSP zajęło dopiero 11 miejsce w punktacji ogólnej gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

W końcu 2012 roku jednostka liczyła 44 członków czynnych, w tym 9 kobiet oraz 3 członków honorowych i 2 dożywotnich. W końcu 2011 roku powołano spośród członków czynnych 10 osobową Jednostkę Operacyjno-Techniczną, której członkowie systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje strażackie. Wszyscy członkowie JOT-u posiadają ważne badania lekarskie. Jednostka na wyposażeniu oprócz 2 motopomp posiada także pompę szlamową i piłę spalinową. Posiadamy także, dla całej obrady samochodu będącego na stanie OSP pełne wyposażenie w środki ochrony osobistej strażaków. 

 

Opracował Zygmunt Lubieniecki

Marlena Kruszyk
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.