Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostrów Wielkopolski

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostrów Wielkopolski

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI             

 

                  - logo_poiiszal1_20100519_132055.jpg - herb_gminy_ostrow_wielkopolski_-.jpg- logo_unia.png

 

Szanowni Mieszkańcy!


Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Dokument nakreślił działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.  Podczas Sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski dnia 28 stycznia 2016 roku radni jednogłośnie uchwalili Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski. Tym samym Gmina Ostrów Wielkopolski stała się jednym z nielicznych samorządów w regionie, dzięki któremu mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą mogli starać się o unijne dofinansowanie na zadania ekologiczne. Należą do nich: termomodernizacja budynków, zmiany systemu ogrzewania oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Bez tego dokumentu unijna pomoc finansowa nie byłaby możliwa. Plan opracowany jest tak by przyniósł widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne. Uchwała była poprzedzona społeczną konsultacją. Została także zaopiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

                                                                                                                 

                                                                                                                       - podpis_wojta.jpg                                                                                                                    

 SZCZEGÓŁY DOKUMENTU.

 INFORMACJE O ODSTĄPIENIU OD STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (pdf)

Czego spodziewać się po Planie Gospodarki Niskoemisyjnej:

 • dofinansowania dla mieszkańców i dla gminy na termomodernizację budynków oraz alternatywne źródła energii,
 • redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
 • zwiększenia udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,
 • zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła,
 • budowy wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych,
 • ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach

- fotolia_48275513_l.jpg

 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi staranie o dotacje UE na:

 • termomodernizację budynków,
 • oświetlenie ulic i placów,
 • poprawę jakości dróg,
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
 • wymianę starych kotłów/pieców na nowe i sprawniejsze,
 • zabezpieczenie energetyczne wszystkich mieszkańców.

 

 

 

CO TO JEST PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem o charakterze strategicznym, który określa wizję rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Plan dotyczy głównie przedsięwzięć redukujących emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii.
Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej instytucje i mieszkańcy Gminy będą mogli ubiegać się o pozyskanie środków na działania inwestycyjne polegające m.in. na: termomodernizacji budynków, wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (np.: mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę), budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianę urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej.
Ma za zadanie określać również, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Należy więc ująć w Planie działania planowane oraz sposób ich finansowania.       - fotolia_81215998_l.jpg
Podstawą do opracowania planu było wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy. Zostały w niej ujęte budynki publiczne, mieszkalne, transport, przemysł oraz usługi. Wymagało to więc zaangażowania wielu struktur samorządowych oraz mieszkańców i przedsiębiorców.

 

 

 

 

NISKA EMISJA

- fotolia_77549220_l.jpg

 Problem niskiej emisji jest związany głównie z działalnością człowieka. Powstaje w wyniku spalania paliw np. w paleniskach domowych, transporcie samochodowym czy małych kotłowniach. Wpływ na to ma nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych centralnego ogrzewania, przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach lub kotłach c.o. odpadów, a także nieodpowiedni stan instalacji kominowych. Niska emisja to najprościej ujmując emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości. W tym przypadku chodzi o emitory (kominy i inne źródła emisji) znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10 metrów. Właśnie z tego powodu jest to zjawisko tak szkodliwe. Wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania wyrządzając szkody lokalnie (zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkalnej). Niska emisja stanowi ogólny problem środowiskowy, ponieważ pył zawieszony dociera praktycznie wszędzie wprowadzając niepożądane substancje do powietrza, wody, gleby i tym samym do wszystkich organizmów, które oddychają, spożywają wodę i/lub roślinność wzrastającą na skażonej glebie.

 

WPŁYW NISKIEJ EMISJI NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

Niska emisja może przyczyniać się do pojawiania lub zaostrzania następujących chorób i dolegliwości:

 • podrażnienie oczu, nosa i gardła, problemy z oddychaniem,
 • - fotolia_45013717_l.jpgból głowy i niepokój, wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego,
 • wpływ na układ oddechowy:
  podrażnienia, zapalenia i infekcje,
  astma, obniżona wydajność płuc,
  przewlekła obturacyjna choroba płuc,
  rak płuc,
 • wpływ na wątrobę, śledzionę i krew,
 • choroby układu krążenia,
 • wpływ na układ rozrodczy

 

 

KORZYŚCI Z WDRAŻANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 

 • poprawa jakości powietrza dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery
 • oszczędność w zużyciu energii,
 • możliwość pozyskania środków unijnych i krajowych na działania z zakresu budowania gospodarki niskoemisyjnej
 • wypracowanie możliwości wsparcia dla wskazanych działań.

 

 DANE KONTAKTOWE:

URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TEL. 62 735 11 90

www.ostrowwielkopolski.pl

 

WYKONAWCA PGN:

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz

tel. 52 345 60 81

www.pgksa.pl

 

 

 

      

Anna Woźnica
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.