Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami

 
  NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
od 01.06.2016 r. - 31.12.2018 r.
 
EKO-KAR
KOSZ

Opłaty za śmieci w Gminie Ostrów Wielkopolski od 1 czerwca 2016 r.
Od 1 czerwca w Gminie Ostrów Wielkopolski obowiązywać będą nowe stawki za odpady komunalne. Korekta cen wynika z upomnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jasno mówi, że samorządy nie powinny dopłacać do systemu gospodarowania odpadami. W ubiegłym roku gmina dopłaciła ponad 250 tysięcy złotych, rok wcześniej około 200 tysięcy złotych.

„Ponieważ system nie pokrywał w całości kosztów zbiórki odpadów komunalnych byliśmy zmuszeni do korekty opłat za śmieci. Nowe stawki dotyczą jedynie gospodarstw, w których mieszkają co najmniej 4 osoby lub więcej. Dla pozostałych właścicieli gospodarstw, którzy odpady segregują cena nie ulega zmianie. „ – tłumaczy z-ca wójta Antoni Hadryś.

W Gminie Ostrów Wielkopolski ponad tysiąc gospodarstw nadal nie segreguje odpadów. To przekłada się na wysokie koszty opłat  za śmieci. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski chcąc zmotywować mieszkańców do segregacji podniosła stawki w każdej z grup o 5 złotych. Wśród zmian wyodrębniono również gospodarstwo domowe tworzone przez 4 i więcej osób.

Od 1 czerwca 2016 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiają się następująco:

Gospodarstwo

domowe

1 os.

2 os.

3 os.

4 os.

 

Segregacja

 

 

16 zł

 

24 zł

 

32 zł

 

40 zł

 

    Bez segregacji

 

 

25 zł

 

35 zł

 

45 zł

 

55 zł

Ponieważ zmieniają się stawki opłat za gospodarowanie opadami konieczne jest złożenie nowych deklaracji przez wszystkich właścicieli/ zarządców nieruchomości.  


 

 

Odpady wielkogabarytowe, nieodpłatnie odbierane są przez pracowników firm: ZOiGO”MZO”, FU KOSZ oraz FU EKO-KAR.  Odpady należy wystawić w dniu odbioru przed posesję (na chodnik) do godziny 700, w sposób niestwarzający zagrożenia i utrudnienia dla ruchu drogowego.

Informujemy, że zbiórka odpadów będzie odbywała się w sobotę od godzin porannych. Odpady wielkogabarytowe wystawione później nie zostaną zabrane. Prosimy o dokładne sprawdzenie daty zbiórki.

 

W trakcie zbiórki:

 • WYSTAWIAMY stare meble, wersalki, fotele, drzwi, dywany, rowery, wózki dziecięce, urządzenia RTV i AGD (telewizory, radia, lodówki, pralki, kuchenki, itp.)
 • NIE WYSTAWIAMY odpadów niebezpiecznych tj.: akumulatorów, baterii, farb, leków, strzykawek, eternitu, opon, odpadów budowlanych i remontowych. 

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH:

 

12.03.2016r. - ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A.

 • Będzieszyn,
 • Biłgoraje,
 • Borowiec,
 • Cegły,
 • Chruszczyny,
 • Daniszyn,
 • Górzenko,
 • Górzno,
 • Gutów,
 • Łąkociny,
 • Mazury,
 • Młynów,
 • Onęber,
 • Słaborowice,
 • Sobótka,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lewkowie i Czekanowie, Kołątajew, Lewkowiec,
 • Warszty

 

 12.03.2016r. - FU  KOSZ

 • Nowe Kamienice,
 • Sadowie
 • Smardowskie Olendry,
 • Wtórek,
 • Wysocko Wielkie

 

 12.03.2016r. - FU  EKO-KAR

 • Franklinów,
 • Karski

 

19.03.2016r. - ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI "MZO" S.A.

 • Gorzyce Wielkie,
 • Lamki,
 • Radziwiłłów
 • Świeligów
 • Topola Mała
 • Zalesie,

 

19.03.2016r. - FU  KOSZ

 • Czekanów,
 • Kwiatków,
 • Lewków,
 • Michałków,
 • Zacharzew

 

19.03.2016r. - FU  EKO-KAR

 • Biniew,
 • Szczury

 

______________________________________________________________________________________

 

HARMONOGRAMY  odbioru odpadów komunalnych

 od 1 lipca 2015 r. do 31 marca 2016 r.

"EKO-KAR"

Biniew, Szczury, Franklinów, Karski (doc)

"KOSZ"

Czekanów (doc)

Lewków, Kwiatków (doc)

Michałków, Zacharzew (doc)

Sm. Olendry, Sadowie, Wysocko Wielkie (doc)

Wtórek, Nowe Kamienice (doc)

"MZO"

-odpady komunalne

odpady komunalne (doc)

-segregacja

Będzieszyn, Górzno, Górzenko, Kołątajew (doc)

Cegły, Chruszczyny, Daniszyn (doc)

Gorzyce II, Radziwiłłów (doc)

Gorzyce I (doc)

Gutów, Sobótka, Borowiec (doc)

Lamki, Świeligów (doc)

Lewkowiec, Młynów, Słaborowice (doc)

Łąkociny, Mazury, Warszty, Onęber (doc)

Topola Mała (doc)

 
-Spółdzielnia Mieszkaniowa Lewów
 


 

ODPADY KOMUNALNE 2015

 Rozpoczyna się nowy okres obowiązywania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym przekazujemy Państwu skrótowo informacje dotyczące tego systemu w 2015 r.:

- stawki opłat na 2015 r. pozostają bez zmian i kształtują się następująco:

SEGREGACJA

BEZ SEGREGACJI

Dla gospodarstw

Dla gospodarstw

 

1-os.

 

 

2-os.

 

 

powyżej 2 osób

 

1-os.

 

 

2-os.

 

 

powyżej 2 osób

 

16,00 zł

 

24,00 zł

 

32,00 zł

 

20,00 zł

 

30,00 zł

 

40,00 zł

 

 

-  wszelkie zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zmiana stawki lub zmiana systemu z  segregacją na bez segregacji i odwrotnie wymagają złożenia  korekty deklaracji. Druki deklaracji można pobrać na stronie naszej stronie internatowej lub w Urzędzie Gminy  pok. Nr 27,

-  harmonogramy  odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz nowe naklejki identyfikacyjne na worki z segregacją do wszystkich gospodarstw domowych dostarczy firma wywozowa obsługująca daną miejscowość. Dodatkowo harmonogramy można pobrać w Urzędzie Gminy pok. Nr 27 oraz zamieszczamy  je poniżej w formie elektronicznej:

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych (do pobrania zip.)

- w przypadku posiadania niewystarczającej ilości worków  do segregacji dodatkowe worki można pobrać w Urzędzie Gminy pok. Nr 27 oraz w siedzibie właściwej firmy wywozowej tj.:

 • MZO S.A., Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 (tel. 62 733-81-35),
 • KOSZ.  Sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski ul. Wylotowa 57 (tel. 62 592-32-33)
 • EKO-KAR,  Raszków ul. Polna 17 (tel. 62 734-35-25)

 

Natomiast brakujące naklejki identyfikacyjne na worki z segregacją można pobrać tylko w siedzibie firmy wywozowej.

-  przypominamy wszystkim zainteresowanym posiadaniem tzw. książeczki wpłat za odpady komunalne, iż będą one wydawane w Urzędzie Gminy pok. Nr 27 od 12 stycznia 2015 r.

*POSIADANIE KSIĄŻECZKI OPŁAT NIE ZWALNIA Z DODATKOWEJ OPŁATY (PROWIZJI) POBIERANEJ PRZEZ BANK CZY URZĄD POCZTOWY. BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW WPŁAT DOKONYWAĆ MOŻNA TYLKO W KASIE URZĘDU GMINY (HOL PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM).


 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (doc)

 


 

INFORMACJE DOTYCZACE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Rozpoczął się trzeci miesiąc obowiązywania nowego systemu gospodarki odpadami. W odpowiedzi na  pojawiające się pytania mieszkańców spływające do Urzędu Gminy oraz problemy zgłaszane przez firmy wywozowe obsługujące teren gminy jednoznacznie wyjaśniamy:

 • właściciele nieruchomości we własnym zakresie wyposażają nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów. Pojemniki mogą być metalowe lub plastikowe o minimalnej pojemności 120 l, dostosowane do pojazdów załadowczych.  Osoby, które przed 1 lipca miały podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych, pojemniki, które do tej pory użytkowały mogą wykupić  od firmy wywozowej w cenie: 69 zł (pojemnik o pojemności 120 l) i 110 zł (pojemnik o pojemności 240 l). Wykupu należy dokonać jak najszybciej gdyż firmy wywozowe rozpoczynają zbiórkę pojemników, które nie zostały wykupione. Osoby, które do tej pory nie użytkowały pojemnika muszą zakupić nowy pojemnik. Zakupu pojemnika można dokonać w biurze obsługi klienta firm: „MZO” w Ostrowie Wielkopolskim na  ul. Wiejskiej 18 lub Firmy Usługowe „KOSZ” w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Wylotowej 57. Dostępne są pojemniki o pojemności 120 l – w cenie 180 zł oraz pojemniki o pojemności  240 l w cenie 240 zł.
 • tylko do końca września będą odbierane z nieruchomości odpady zmieszane w workach. Od 1 października każda nieruchomość musi być wyposażona w kubeł i tylko w kubłach należy wystawiać odpady zmieszane,
 • pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami segregowanymi w dniu wywozu powinny być wystawione przed nieruchomość, do najbliższej drogi publicznej,
 • w sytuacji, jeśli komuś w ciągu miesiąca zabraknie worków do segregacji odpadów można takie worki otrzymać w firmach wywozowych („MZO”, „KOSZ”) lub w Urzędzie Gminy pok. Nr 27,
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Ostrowie Wielkopolskim na ul. Staroprzygodzkiej 121 od września jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1500 oraz w soboty w godzinach 800-1200,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wnosimy do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc z góry tj. do 15 września za wrzesień. Opłaty, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji należy wpłacać na indywidualne konta bankowe dostarczone do nieruchomości za pośrednictwem ankieterów (w momencie spisywania deklaracji) lub za pośrednictwem poczty. Wpłaty można dokonać również w punkcie kasowym zlokalizowanym w holu Urzędu Gminy,
 • w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 27  lub pod nr telefonu (62) 734-62-23.

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

            W  dniu 13 sierpnia 2013 r.  wchodzie w życie uchwała Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr XXXVII/302/2013 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 17.12.2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

Uchwała wprowadza nowe stawki opłaty dla gospodarstw domowych składających się z 1 lub 2 osób. Właściciel nieruchomości, których dotyczy zmiana stawki proszeni są o złożenie korekty deklaracji  w terminie do 30 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy   pok. Nr 27.

 Druk nowej deklaracji.

 

                                                                                              Piotr Kuroszczyk

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

 


 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

Od 1 lipca br.  Gmina, zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) przejmuje system, gospodarowania odpadami komunalnymi z wszystkich nieruchomości zamieszkanych.

W fazie przygotowania do tzw. „rewolucji śmieciowej” wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych mieli obowiązek złożyć  do Wójta Gminy  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dopełnili tego obowiązku i złożyli stosowne deklaracje. Dla właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się od zadeklarowania kwoty opłaty zostały wszczęte postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji administracyjnej ustalającej wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski świadczyć będzie Konsorcjum, w skład, którego wchodzą dwie ostrowskie firmy: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. i Firma Usługowa „KOSZ” Sp. z o.o. Dodatkowo, jako podwykonawca firmy „MZO” S.A. usługi te na terenie miejscowości Szczury i Biniew świadczyć będzie firma „EKO-KAR” z Raszkowa. Umowa została podpisana na okres od 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

W poszczególnych miejscowościach usługi świadczyć będą:

 „KOSZ” Sp. z o.o.

Czekanów, Franklinów, Karski, Kwiatków, Lewków, Michałków, Nowe Kamienice, Sadowie, Smardowskie Olendry, Wtórek, Wysocko Wielkie, Zacharzew

„MZO” S.A.

Będzieszyn, Borowiec, Cegły, Chruszczyny, Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Górzenko, Górzno, Gutów, Kołątajew, Lamki, Lewkowiec, Łąkociny, Mazury, Młynów, Radziwiłłów,  Słaborowice, Sobótka, Świeligów, Topola Mała

„EKO – KAR”

Szczury, Biniew

Harmonogramy wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach zostaną Państwu dostarczone wraz z workami do segregacji odpadów przez firmy wywozowe.

Przypominam jednocześnie, że w ramach zadeklarowanej opłaty usługa wywozu odpadów komunalnych zmieszanych (w kubłach) będzie realizowana na terenie całej Gminy raz na dwa tygodnie. Natomiast odpadów segregowanych (w workach) raz w miesiącu. Ponadto proszę pamiętać, że w ramach tej  opłaty będzie działał Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych, gdzie będziecie mogli Państwo dostarczyć: przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i  odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe do 1m3, zużyte opony i odpady zielone i ogródkowe.

Dodatkowo przeterminowane leki można będzie oddać w aptekach i przychodniach zlokalizowanych w miejscowościach  Daniszyn, Lewków i Sobótka, a zużyte baterie i akumulatory w szkołach w miejscowościach: Daniszyn, Lewków, Lamki, Wtórek, Sobótka, Szczury i Topola Mała.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Problemowych zlokalizowany będzie w Ostrowie Wielkopolskim na

ul. Staroprzygodzkiej 121.  Punkt czynny będzie w każdą sobotę w godzinach od 700 – 1500 .

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zdecydowano o zróżnicowaniu wysokości opłaty od gospodarstwa domowego w celu obniżenie opłaty dla  gospodarstw  domowych złożonych z 1 lub 2 osób. Na sesji Rady Gminy w dniu     28 czerwca 2013 r. zaproponuję podjęcie uchwały  o wprowadzeniu zróżnicowania opłaty w zależności od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe. Po podjęciu ww. uchwały stawka opłaty dla gospodarstwa 1-osobowego będzie wynosiła 16 zł (segregacja), 20 zł (bez segregacji), natomiast dla gospodarstwa 2-osobowego będzie wynosiła  24 zł (segregacja), 30 zł (bez segregacji).

Uprawnione gospodarstwa domowe (te, które w pierwszej deklaracji zaznaczyły, że składają się z 1 lub 2 osób) będą mogły wystąpić o nową stawkę  w sierpniu, w tym celu trzeba będzie w Urzędzie Gminy (pokój nr 5) złożyć nową deklarację. Nowe stawki dla gospodarstw  1 i 2 osobowych będą obowiązywały  od dnia 1 września 2013 r.

 

                                                                                             Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski     

                                                                                                        /-/ Piotr Kuroszczyk


 

Deklaracja (doc)

 Deklaracja (pdf) 

Szanowny Mieszkańcu Gminy Ostrów Wielkopolski!

W styczniu 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Ustawa ta diametralnie zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina na nowych zasadach będzie odpowiadała za gospodarowanie odpadami na swoim terenie. Zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z  zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Nowy system gospodarki odpadami zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r.

Co oznacza,,rewolucja śmieciowa"
dla mieszkańców naszej gminy?

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski w  drodze uchwały podjęła decyzję, że odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy, itp.), będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru tj. posiadającym wpis do Gminnego Rejestru Działalności Regulowanej (informacje o podmiotach mogących odbierać odpady komunalne z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski są udostępniane na stronie internetowej Urzędu - www.ostrowwielkopolski.pl w zakładce BIP - informacja publiczna - zadanie publiczne-kanalizacja).

*Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza będą musieli ponosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz posiadać  umowę na odbiór odpadów komunalnych powstających z prowadzonej działalności z uprawionym podmiotem i ponosić z tego tytułu opłaty!!!!

**Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas posiadali umowy z firmami wywozowymi na odbiór odpadów komunalnych będą musieli w terminie do 30 czerwca 2013 r. wypowiedzieć te umowy. Dotyczy to umów zawartych z firmą: „EKO-KAR" z Raszkowa. Właściciele nieruchomości, którzy mieli zawarte umowy z firmami „MZO" S.A. i „KOSZ" z Ostrowa Wielkopolskiego nie będą musieli wypowiadać umów. Firmy zadeklarowały, że w I półroczu 2013 r. same wypowiedzą umowy zawarte z mieszkańcami naszej gminy!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy deklarację, w której wskażą ilość gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość. Od ilości gospodarstw domowych będzie zależna kwota, jaką właściciel nieruchomości zapłaci za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację złożymy do 28 lutego 2013 r. Jeżeli nastąpi zmiana  informacji zamieszczonych w pierwszej deklaracji, nową deklarację będziemy musieli złożyć w Urzędzie Gminy w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany. Druki deklaracji dostępne będą na stronie internetowej naszego Urzędu oraz w siedzibie Urzędu.  

Pierwsze deklaracje zostaną rozniesione przez Ankieterów wybranych przez  Urząd Gminy w terminie od 28 stycznia do 22 lutego br. Osoby te pomogą Państwu wypełnić deklaracje, odpowiedzą na wszystkie pytania z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami oraz przekażą wypełnione i podpisane deklaracje do Urzędu Gminy.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznaczona w drodze uchwały naliczana będzie od gospodarstwa domowego. Jest ona  jednakowa dla wszystkich gospodarstw domowych  i wynosi 40,00 zł/miesiąc. Jednak  każdy, kto będzie segregował odpady komunalne tj. papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe będzie to robił nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie.

Za selektywną zbiórkę odpadów gmina będzie pobierać niższe opłaty. Dla gospodarstw domowych segregujących odpady stawka opłaty wyniesie 32,00 zł/miesiąc.  Opłaty za wywóz odpadów będziemy wnosić miesięcznie (do 15 dnia każdego miesiąca) w punkcie kasowym tut. Urzędu pok. nr 16 lub na podane konto Urzędu Gminy - indywidualne dla każdego gospodarstwa domowego. Numer konta bankowego zostanie dostarczony do każdej nieruchomości wraz z informacją o miejscu i terminie wpłat w terminie do 30.06.2013 r.

Odpady zmieszane odbierane będą przez firmę wybrana przez Gminę w drodze przetargu w terminie raz na dwa tygodnie, natomiast odpady segregowane (w workach) raz w miesiącu.

Do każdego właściciela nieruchomości objętego gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi będzie dostarczany co roku harmonogram wywozu odpadów, dzięki któremu będzie on wiedział kiedy i jakie pojemniki lub worki przygotować do odbioru przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami każdy właściciel nieruchomości musi wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych tj. kubły na odpady zmieszane, worki na odpady segregowane oraz utrzymywać te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 1 ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Właściciele nieruchomości, którzy na dzień dzisiejszy mają podpisane umowy na odbiór odpadów z jedną z działających na terenie gminy firm wywozowych prawdopodobnie będą mieli możliwość odkupienia od nich dotychczas użytkowanych pojemników. Taką możliwość na dzień dzisiejszy mają już klienci Firmy Usługowej „KOSZ".

Worki do segregacji odpadów (żółte, zielone) otrzymacie Państwo od pracowników firmy, która będzie świadczyć usługi odbierania i transportu odpadów.

Jak segregować?

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane; oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrów Wielkopolski, przyjętego uchwałą Nr XXXI/235/2012 z Rady Gminy ostrów Wielkopolski, z dnia 17.12.2012 r. frakcje odpadów tj. papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe należy gromadzić:

 • w zabudowie jednorodzinnej w workach z tworzywa sztucznego koloru żółtego i zielonego,
 • w zabudowie wielolokalowej w pojemnikach koloru zielonego i żółtego

POJEMNIKI/WORKI ŻÓŁTE

Tworzywo sztuczne


Metal, papier

Opakowania wielomateriałowe

POJEMNIKI/WORKI ZIELONE

Szkło bezbarwne

 

Szkło kolorowe

Do POJEMNIKÓW/WORKÓW ŻÓŁTYCH  wrzucamy:

 • butelki po napojach (najlepiej zgniecione)
 • butelki po płynach do mycia
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki, zakrętki, koszyczki po owocach
 • puszki po napojach
 • puszki po konserwach
 • drobny złom żelazny i metale
 • kapsle
 • gazety i czasopisma
 • katalogi i prospekty
 •  papier szkolny i biurowy
 • książki z miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami
 • torebki papierowe
 • papier pakowy
 • pudełka kartonowe i tekturowe
 • tekturę

Do POJEMNIKÓW /WORKÓW zielonych   wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i  żywności
 • butelki po napojach alkoholowych
 • szklane opakowania po kosmetykach

Tu nie wrzucamy:

 • zabrudzonego i tłustego papieru
 • papieru z folią
 • papieru termicznego i faxowego
 • papieru przebitkowego (rachunki, faktury)
 • pieluch jednorazowych
 • podpasek, artykułów i papierów higienicznych
 • worków po cemencie
 • tapet
 • butelek i pojemników z zawartością
 • butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, silnikowych)
 • opakowań po lekach
 • butelek po płynach chłodniczych
 • pojemników po wyrobach garmożeryjnych
 • zabawek
 • sprzętu AGD
 • styropianu

Tu nie wrzucamy:

 • szkła stołowego
 • fajansu
 • porcelany i ceramiki
 • luster
 • szkła okiennego
 • żarówek
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i  rtęciowych
 • reflektorów
 • izolatorów
 • szkła żaroodpornego
 • doniczek
 • szkła okularowego
 • ekranów i lamp telewizyjnych
 • szyb samochodowych

 

PAMIĘTAJ:
- usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania

- wrzucaj czyste opakowania i zgnieć butelki przez wyrzuceniem

- zgnieć przed wyrzuceniem aluminiowe puszki

PAMIĘTAJ:
- nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania

 

Gmina w ramach nowego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi zobowiązana jest zorganizować punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli za darmo oddać zebrane na terenie swoich nieruchomości odpady tj.      

 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3  rocznie;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone.

Wykaz tych punktów dostępny będzie na stronie internetowej www.ostrowwielkopolski.pl (w zakładce BIP-informacja publiczna).

Dodatkowo, wzorem lat ubiegłych  raz w roku w każdej miejscowości na terenie gminy będzie przeprowadzana zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  Harmonogram wywozu będzie dostarczony do każdej miejscowości.

 

Co zmieni nowy system gospodarki odpadami?

Dziś każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci. Za jej brak teoretycznie grozi mandat, jednak w praktyce nie jest to powszechnie kontrolowane. Kwitnie natomiast proceder palenia śmieci lub wywożenia ich do lasu. Nowe przepisy mają zagwarantować skuteczną walkę z dzikimi wysypiskami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacać się podrzucać swoich śmieci do lasów, rowów czy też spalać w piecach, (co jest niezgodne z prawem, i przede wszystkim bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia). Ponadto dzięki promowaniu selektywnego zbierania odpadów będzie można ograniczyć składowanie, a zwiększyć wykorzystanie i odzysk opadów, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Wszyscy z pewnością mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu nowego systemu zyskamy czyste powietrze, ulice i pobocza, podwórka i strychy... a także pachnący, zielony las, do którego spacer będzie czystą przyjemnością.

                                                                                                                  

                                                                                                                          Piotr Kuroszczyk

                                                                                                           Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.