Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Zadaj pytanie Wójtowi

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-05-09 23:12:55, przez Mieszkańcy Lewkowa
Panie Wójcie,
jak wygląda doprowadzenie gazu ziemnego w Lewkowie z ul. Szymanowskiego do Paderewskiego? Istnieje możliwość przyłączenia? Firma, która doprowadzała gaz do ul. Szymanowskiego przeprowadzała wówczas ankietę, mieszkańcy byli zainteresowani z tym, że firma aby ciąć koszty chciała kopać przez posesje, na co mieszkańcy nie wyrazili zgody. Po tylu latach jest zrobiona droga i teraz będzie rujnowana na nowo, żeby można było doprowadzić gaz? Czy po prostu tak idziemy z duchem czasu, że tylko nieliczni mogą z tego gazu skorzystać, czyli jedna ulica?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-29 14:41:51
Dzień dobry,
Budowa sieci gazowej nie należy do zadań własnych gminy. Inwestorem budowy sieci jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. a w tym wypadku Zakład Gazowniczy w Poznaniu. Tak się składa, że inwestor wystąpił na budowę sieci w części ul. Szymanowskiego, która jest nieutwardzona. Gmina dba i zabezpiecza swoje inwestycje. O każdej planowanej przebudowie drogi przekazywana jest informacja tak by potem jej nie rozbierać.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-26 23:13:55, przez mieszkaniec Wtórku
Dobry wieczór.
Skoro tak ładnie bierze Pan udział przy odbiorze technicznym wiaduktu w Wysocku Wielkim to odpowie mi Pan na pytanie - czy Gmina planuje wykonanie chodnika we Wtórku przy ul. Wysockiej? Zapewne odpowie Pan, że nie leży to w gestii gminy tylko powiatu, mnie jednak taka odpowiedź nie usatysfakcjonuje w kontekście początku pierwszego zdania - skoro Wójt bierze udział w odbiorze technicznym wiaduktu drogi powiatowej. Po oddaniu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, ruch na ul. Wysockiej będzie zwiększony - zjazd z obwodnicy w rejonie Kamienic.
Przy okazji zadam drugie pytanie, czy coś się dzieje w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę kanalizacji sanitarnej we Wtórku, bo gminy zapewne nie stać na budowę z własnych środków, i czy Wójt zamierza coś z tym zrobić?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-29 12:28:42
Witam w Wysocku Wielkim ul. Baryczna jest drogą gminną dlatego wykonawca poprosił gminę w momencie otwarcia wiaduktu o udział.
Natomiast ul. Wysocka we Wtórku jest drogą powiatową i pytania o jej modernizację należy kierować do władz powiatu. Przypomnę jednak, że kilka lat temu gmina przekazała powiatowi na remont tej właśnie drogi kwotę 200.000 zł. W najbliższych latach nie planujemy budowy kanalizacji sanitarnej we Wtórku, można natomiast uzyskać dofinansowanie do budowy oczyszczalni ekologicznej.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-18 11:02:29, przez Olga Mróz-Marek
Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy ulicy Topolowej / Leśna. Chciałbym się dowiedzieć kiedy planowana jest rozbudowa infrastruktury technicznej np. woda, kanalizacja sanitarna z m. Gorzyce Wielkie/Topoli Małej w kierunku ulicy Odolanowskiej.
W związku z kolejnymi wydawanymi warunkami zabudowy prze gminę teren będzie stawał się coraz bardziej rozbudowywany ale brakuje podstawowej infrastruktury technicznej. Pytanie i zarazem prośba dotyczy nie tylko nowopowstałych inwestycji ale także i istniejących budynków.


 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-26 12:52:44
Dzień dobry, zwróciliśmy się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z prośbą o korektę planu inwestycyjnego sieci wodociągowej. Między innymi o wprowadzenie zadania dalszej rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Topolowej. Być może jeszcze w tym roku uda się wykonać projekt i najdalej w 2018 r. wybudować sieć. Natomiast budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona jest od środków zewnętrznych.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-27 22:23:01, przez Tomasz Kociński
Szanowny Panie.
Proszę o wyjaśnienie kto odpowiada za ustalenie kryteriów lokalnych do kwalifikacji dzieci do przedszkola (Przedszkole w Gorzycach Wielkich). O ile kryteria ustawowe są dla mnie zrozumiałe tak lokalnych nie jestem w żaden logiczny sposób wyjaśnić. ˝Pkt.1 Dziecko rodziców pracujących...), co w przypadku jeśli jeden z rodziców pracuje a drugi jest w trakcie poszukiwania lub ma ustalone już stanowisko pracy np. od lipca 2017r. czy w tym przypadku się należy 5pkt dla dziecka czy nie? To czy w przypadku gdy jeden z rodziców rozwiąże umowę o prace do września 2017r to czy jego dziecko będzie miało odebrane 5pkt? Kryterium to jest dla mnie całkowicie nie logiczne i nie powinno mieć wpływu na rekrutację bo jest to czynnik zmienny. Pozostałe 5 punktów kryteriów dotyczy się tylko rodzin z min 2-ką dzieci więc rodzina z jednym dzieckiem nie ma szans na przyjęcie i jest skreślona już ˝z góry˝ czyli kryterium od 2-6 jest tylko ukierunkowane w określoną część społeczności (rodzin) we wsi, a poza tym dziecko wychowujące się bez rodzeństwa wśród dorosłych wydawałoby się że potrzebuje kontaktu z dziećmi a pkt2-6 jednak to tym dzieciom uniemożliwia.Podsumowując całą już procedurę rekrutacyjną gdzie nikt nie kieruje się logicznym wyborem a tylko wynikiem punktowym który nie jest ukierunkowany na dobro i kształcenie dziecka jestem rozgoryczony, że dziecko jako jedyne z rocznika 2013 nie zostało zakwalifikowane. W roku kolejnym jeśli optymistycznie rozważając dziecko się zakwalifikuje będzie musiało uczęszczać wraz ze swoim rocznikiem który w zdecydowanej większości edukację w przedszkolu będzie już prowadził od dwóch lat. Wierzę tylko, że dziecko nie będzie miało problemu z adaptacją w nowym gronie dobrze znanych się już ze sobą pozostałych dzieci.
Z góry dziękuję za logiczne i wyczerpujące wyjaśnienie w/w.
Z poważaniem
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-10 08:59:15
Witam, w związku ze złożonym zapytaniem wyjaśniam:
1. Kryteria lokalne określa w uchwale rada gminy jako akt prawa miejscowego.
2. Oświadczenia rodzica/rodziców potwierdzają istniejący stan w dniu składania wniosku, a nie stan przeszły czy przyszły.
3. Kryteria są zgodne z ogólną polityką prorodzinną i państwa.
4. Kryteria lokalne są rozpatrywane przy analizie wniosków jeżeli po złożonych deklaracjach o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i po rozpatrzeniu wniosków opartych o kryteria ustawowe powstają jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-19 12:04:29, przez mieszkańcy Wtórku
Dzień dobry Panie Wójcie

w trosce o zdrowie mieszkańców Wtórku uprzejmie prosimy o odpowiedz na pytanie kiedy we Wtórku doczekamy się siłowni zewnętrznej? Obiekty takie funkcjonują już prawie w każdej wsi m.in. w Szczurach, Wysocku Wielkim, Mazurach, Franklinowie, Łąkocinach, Sobótce, Świeligowie i Lamkach.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-04 13:13:04
Witam
Decyzje o budowie i powstaniu siłowni zewnętrznych podejmują mieszkańcy sołectwa ustalając zadania do realizacji ze środków finansowych będących w ich dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy sołectwa Wtórek mieli w 2016 r. do dyspozycji kwotę 26.402 zł, a w 2017 r. posiadają kwotę 27.501 zł.
Może Pan wystąpić z odpowiednim wnioskiem przy podziale funduszu sołeckiego na 2018 r.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-27 19:03:16, przez bogdan nawrocki
dzien dobry panie wojcie prosimy o wyrownanie ul ul ogrodowej i agrestowej w gorzycach wielkich bo mozna tam urwac zawieszenie samochodu w/w ulice sa w fatalnym stanie niektore dziury maja 10 cm a moze i wiecej prosimy o pilne potraktowanie naszej prosby
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-30 15:24:18
Dzień dobry
Na terenie gminy trwają już prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. równaniem i wałowaniem. W najbliższym czasie ulice: Ogrodowa i Agrestowa w Gorzycach Wielkich także zostaną wyrównane.
Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-25 18:38:46, przez Dorota Adamska-Helak
Pan Piotr Kuroszczyk
Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

Szanowny Panie,
jestem współwłaścicielką działek nr 495 i 496 w Wysocku Wielkim i chciałam się zapoznać z propozycjami zmian w Studium Zagospodarowania Gminy. Niestety z uwagi na datę wyłożenia Studium do dnia 16 marca odmówiono mi takiej mozliwości proponująć jednoczesnie abym napisała wniosek o ujęcie działek których jestem współwłaścicielką w nowym Studium. Z uwagi na to, że nie wiem jakie są propozycje, mój wniosek może się okazać bezzasadny i niepotrzebnie przysporzyć pracy osobom opracowującym Studium. Mieszkam w Poznaniu i z tego powodu mam utrudniony kontakt z Państwem. Czy mogę prosić o skierowanie mnie do autora Studium i możliwość zadania pytania o proponowaną formę zagospodarowania? A może jest możliwość skorzystania z skrzynki ePUAP lub formy pisemnej wystąpienia o informację publiczną?
Z poważaniem
Dorota Adamska-Helak
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-30 11:25:35
Dzień dobry
Nie są to zmiany studium, lecz opracowywane jest nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski.
W studium określa się politykę przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenia studium są wiążące dla organu gminy przy sporządzania planów miejscowych.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.
W studium określa się: bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę i kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy, kierunki i wskazówki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy, obszary ochrony przyrody, obszary kultury, kierunki rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury, obszary pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Może Pani zgłaszać uwagi, wnioski do 6 kwietnia 2017 roku, o przeznaczenie terenu (gruntu) pod określony cel.
Wnioski zostaną rozpatrzone przed uchwaleniem studium.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-04 13:11:00, przez Jaroslaw Trzeciak
Witam Panie Wójcie czy i kiedy będzie chodnik lub ścieżka rowerowa na ul. Spacerowej z Gorzyc Wielkich do Radziwiłowa Odkąd zrobiono asfalt łączący drogę Ostrów Odolanów ruch samochodów na tej ulicy wzrósł znacząco Droga jest dość wąska zwłaszcza jak się dwa auta mijają Chodzi tu głownie o dzieci idące bądź jadące do szkoły ,a także pozostałych uczestników jednośladów Drzew nie można usunąć bo ochrona środowiska się na to nie zgodzi Najbardziej niebezpieczny jest zakręt przed remizą OSP zwłaszcza jak się idzie prawidłowo lewą stroną w kierunku Radziwiłowa jak się dwa auta mijają wtedy pozostaje ucieczka do głębokiego rowu Proszę Pana Wójta o zobaczenie osobiście tej drogi i podjecie jakiś krok ów zanim nie zdarzy się tragiczny wypadek Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-15 14:58:29
Witam
Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wraz z modernizacją drogi obejmuje obszar zabudowany tj. od drogi powiatowej do ostatniego zabudowania na ul. Spacerowej. Ścieżka pieszo- rowerowa usytuowana będzie za kasztanami po prawej stronie jadąc w kierunku Radziwiłłowa. Projekt jest przygotowany pod kątem ubiegania się o dofinansowanie
w ramach programu budowy dróg Urzędu Marszałkowskiego. Zadania budowy dróg z budżetu gminy realizowane są w kolejności uzgodnionej z samorządem wiejskim.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-23 22:02:20, przez Mieszkaniec
Witam,
Panie Wójcie, chciałbym się dowiedzieć, na kiedy przewidujecie Państwo utwardzenie(asfaltem bądź kostką brukową) ul. Akacjową w Gorzycach Wielkich.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-02 10:26:42
Witam
Utwardzenie dróg asfaltem bądź kostką brukową realizuje się na podstawie oczekiwań mieszkańców wyrażanych na zebraniach wiejskich. W roku 2017 utwardzone zostaną ul. Wasiaka z parkingiem, ul. Spokojna i być może część ul. Żwirowej (w kierunku Północnej) oraz część ul. Agrestowej. Sprawa przebudowy dróg w 2018 jest jeszcze otwarta. Nadmieniam, że w Gorzycach Wielkich jest już 45 ulic z tego 23 mają nawierzchnie z kruszywa kamiennego oraz 3 ulice są częściowo utwardzone asfaltem.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-15 12:21:14, przez mieszkańcy Wtórku
szanowny Panie Wójcie, w związku z planami powstania żwirowni we Wtórku, (prawdopodobnie inwestycja p. Nabzdyka ), i trwającymi już pracami ziemnymi, proszę o informację czy na taką inwestycję zostały wydane stosowne pozwolenia i dlaczego nie został ten fakt poddany konsultacjom społecznym. Jako mieszkańcy nie wyrażamy zgody aby wywóz urobku odbywał się środkiem wsi, przez którą dzieci codziennie uczęszczają m.in.do szkoły. Trasa przejazdu ogromnej ilości wielotonowych ciężarówek zapełnionych żwirem wiedzie m.in. ulicą Zieloną, która nie posiada nawet chodnika. W obliczu działań proekologicznych, dodatkowo nie bez znaczenia jest zanieczyszczenie środowiska przez ten ciężki, wyeksploatowany sprzęt jak również fakt bezpośredniej bliskości strefy ochrony wód (zasoby na Trąbie i w okolicy).
Bardzo prosimy aby jeżeli już ta działalność ma tam powstać, trasa ta została zmieniona na teren leśny, warunki jak najbardziej na to pozwalają, wg informacji głoszonych przez mieszkańców, p. Nabzdyka zniechęca do tego rozwiązania konieczność opłacania kosztów z związku z przejazdem prze Lasy Państwowe.
Nie dopuszczamy takiego rozwiązania aby ktoś działał w swoim interesie finansowym, bez poszanowania zdrowia i życia okolicznych mieszkańców. Nie będziemy bezczynnie czekać na tragedię na drodze z udziałem naszych dzieci. Bardzo proszę o pilną reakcję.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-27 11:09:24
Witam, na pobór piasku p S. Nabzdyk posiada koncesję wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Żwirownia jest jeszcze nie eksploatowana. Samochody które będą wywozić piasek ze żwirowni muszą spełniać warunki techniczne oraz przestrzegać przepisy o ruchu drogowym. Niebawem spotkam się z Panem S. Nabzdykiem w celu omówienia trasy transportu piasku.


Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-15 12:17:05, przez mieszkańcy Wtórku
Szanowny Panie Wójcie w imieniu wielu mieszkańców Wtórku zwracam się z pytaniem o działania w kwestii jakości powietrza we Wtórku. Kiedy w naszej gminie ktoś zajmie się emisją spalin z kominów? We Wtórku nie ma czym oddychać. Czy przewidziane są jakieś dotacje dla gospodarstw pragnących zmienić źródło ogrzewania np. na gazowe, piec na ekogroszek itp. Czy gmina przewiduje jakieś wsparcie finansowe dla mieszkańców?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-24 11:33:11
Witam, problem jakości powietrza dotyczy niemal całej Polski. Gmina zorganizowała w dniu 21 lutego 2017 r. spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który zaprezentował programy, które mają na celu wymianę piecy na bardziej przyjazne środowisku. Gmina w br. nie przewidziała wsparcia finansowego na ten cel. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję informacyjną propagującą między innymi odstąpienie od spalania śmieci, które powodują zanieczyszczenie powietrza.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-14 11:19:56, przez mieszkaniec
Dzień dobry
Mam pytanie co do ulicy Agrestowej w Gorzycach Wielkich czy już wiadomo kiedy będzie robiona.
Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-24 11:31:06
Witam, planujemy rozpocząć przebudowę tej ulicy jeszcze w tym roku. Ostateczna decyzja zapadnie w I połowie roku, kiedy będziemy mieli pełną wiedzę o wszystkich dochodach na ten rok. Dodam, że posiadamy wszystkie uzgodnienia i projekty tj. budowy odwodnienia i nawierzchni drogi.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-22 12:55:00, przez Bogumiła Zuchowska
WITAM
PROSZĘ O INFORMACJĘ KIEDY W PLANACH JEST ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (TOPOLA MAŁA) GDYŻ NIGDZIE NIE MA TAKIEJ INFORMACJI.
Z POWAŻANIEM ZUCHOWSKA

 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-23 13:31:56
Witam, jesteśmy w trakcie ustalenia terminów z firmami wywozowymi obsługującymi Gminę. Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie urzędu (zakładka- gospodarka odpadami) w przyszłym tygodniu.
Zbiórka wielkogabarytów w Topoli Małej planowana jest w dniu 25.03.2017 r.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-17 13:00:56, przez Mieszkaniec Gminy
Panie Wójcie kiedy w naszej gminie ktoś zajmie się emisją spalin z kominów?. W Gorzycach i Topoli Małej nie ma czym oddychać jak ludzie zaczynają palić w swoich piecach.Mam również pytanie czy w naszej gminie wzorem innych gmin przewidziane są jakieś dotacje dla gospodarstw pragnących zmienić źródło ogrzewania np. na gazowe. Czy gmina przewiduje jakieś wsparcie finansowe dla tych mieszkańców np. na założenie przyłącza, czy zakup kotła centralnego ogrzewania?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-26 10:18:25
Dzień dobry,

Na dzień dzisiejszy niestety nie mamy w budżecie zabezpieczonych środków na dotacje związane z wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne. Jest to jednak bardzo ważna sprawa i w najbliższej przyszłości będziemy się starali podjąć wszelkie kroki aby pomóc mieszkańcom gminy pozyskać środki finansowe na ten cel.
Na przełomie lutego i marca br. planujemy zorganizować spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, związanego z wdrożeniem na terenie gminy programu „Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkaniowych „PIECYK-2017”. O szczegółach i terminach spotkania mieszkańcy zostaną poinformowani przez sołtysów oraz na stronie internetowej naszej gminy. W chwili obecnej trwają uzgodnienia techniczne między Urzędem Gminy, a WFOŚiGW.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-19 09:46:18, przez Katarzyna Leonhard
Szanowny Panie Wójcie,

obecna sytuacja ekologiczna związana z drastycznie wysokim poziomem smogu w  powietrzu w Polsce jest także dla nas, mieszkańców Gminy Ostrów bardzo niepokojąca. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą starać się o dofinansowanie z budżetu miasta na wymianę starych systemów ogrzewania na nowe, ekologiczne. Myślę, że taki program spotkałby się z dużym zainteresowaniem w naszej gminie. Wszyscy mamy na uwadze jakość naszego powietrza, jest ono wszystkim równie potrzebne stąd moje pytanie : czy Gmina przewiduje w najbliższym czasie rozpoczęcie programu wspomagającego mieszkańcom Gminy Ostrów Wlkp. zakup ekologicznych kotłów ?

z poważaniem
Katarzyna Leonhard
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-23 14:19:01
Dzień dobry,
tak, na przełomie luty/marzec planowane jest spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, związanego z programem „Wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkaniowych „PIECYK-2017”.
O szczegółach i terminach spotkań mieszkańcy zostaną poinformowani przez sołtysów oraz na stronie internetowej naszej gminy. W tej chwili trwają uzgodnienia techniczne między Urzędem Gminy a WFOŚiGW.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-02 17:41:05, przez Mieszkańcy Lewkowa
Szanowny Panie Wójcie

My mieszkańcy ul. Szkolnej oraz Nowego Osiedla w Lewkowie przylegającego do tejże ulicy, stanowczo protestujemy przeciw budowie fermy norek na działkach geodezyjnych: 265/3, 265/4, 267/1 w Lewkowie przy ul. Szkolnej.
Chcemy wiedzieć czy wydano już pozwolenie na budowę w tak bliskim sąsiedztwie naszych domów? Czy Urząd Gminy nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który sam zatwierdził?! Czy można pozwolić na budowę fermy norek nie pytając o zgodę mieszkających tu ludzi? Na tej samej ulicy jest też przedszkole i szkoła.
Nie po to kupiliśmy działki w pobliżu lasu i łąk, żeby teraz wąchać roznoszący się wszędzie, niewyobrażalny smród, nie mówiąc już o skażonej ziemi i wodach gruntowych. Pan Mariusz Kołodziejczyk miał już małą fermę norek pod lasem w znacznej odległości od naszych domów. Już wtedy kiedy wiał wiatr z północy na południe, odór był niesamowity.
Co będzie teraz, kiedy ferma powstanie w centrum naszych domów? Kto odpowie za smród, który nam zafunduje?
Liczymy, że władze Gminy wybrane i reprezentujące obywateli rozpatrzą nasz protest i uczynią wszystko, by wstrzymali budowę fermy norek, bo my mieszkańcy nie wyrażamy na to zgody. Będziemy walczyć tak długo aż budowa fermy zostanie wstrzymana.

https://www.facebook.com/niedlanoreklewkow/?ref=aymt_homepage_panel
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-12-19 10:05:28
Szanowni Państwo,

w dniu 22.11.2016 wpłynął wniosek do tutejszego Urzędu dotyczący budowy fermy norek- 120 matek do 1,5 DJP na terenie działki nr 267/1 w miejscowości Lewków.
O tym fakcie poinformowaliśmy strony postępowania. Ponadto wniosek został przesłany do uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych do Urzędu Marszałkowskiego, do Starosty Ostrowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz do urbanisty celem sporządzenia projektu o warunkach zabudowy. Jeżeli ww. uzgodnienia i projekty decyzji będą pozytywne tutejszy Urząd wyda decyzję o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę wydaje Starostwo Powiatowe.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-08 13:41:36, przez ADF
Chciałabym dowiedzieć się na kiedy jest planowane zakończenie prac związanych z utwardzeniem - montażem kostki brukowej na części ulicy Rajskiej w Zacharzewie, oraz czy istnieje możliwość wyrównania i wyspania np. tłuczniem ul. Rajską w stronę do Lamek. Przy obecnym natężeniu ruchu niestety ulica jest w opłakanym stanie.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-12-19 10:03:38
Dzień dobry,

Ułożenie kostki brukowej powinno zostać zakończone do końca roku. Ruch ciężkich pojazdów od strony ul. Lamkowej rzeczywiście mocno zniszczył drogę. Jak tylko warunki pozwolą odcinek ten zostanie wyrównany i uzupełniony kruszywem.

Z poważaniem,
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-07 18:54:30, przez Mama i Tata
Dzień dobry czy już wiadomo kiedy będzie wypłacane stypendium? Dziękuję,,,B
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-12-12 13:23:44
Dzień dobry,

w miesiącu grudniu stypendia zostaną wypłacone w dniach 12-16.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2016-11-03 15:30:12, przez Beata Kaczmarek
Czy w 2017 roku zostanie wykonana nawierzchnia ul. Leśnej w Zacharzewie. Interesuje mnie przede wszystkim odcinek między ul. Lamkową a ul.Wiosenną.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-11-08 09:25:05
Dzień dobry
Obecnie trwają prace nad budżetem gminy na rok 2017. Samorząd aplikuje o znaczne środki europejskie, dlatego środki własne będą dokładane do tych projektów. Nie ma możliwości aby drogi wewnętrzne otrzymały dofinansowanie zewnętrzne. Dlatego inwestycje realizowane w 100% z własnych środków zostaną przełożone na lata późniejsze.

Pozdrawiam
Piotr Kuroszczyk
 
Pytanie zadane dnia 2016-10-11 13:12:59, przez mieszkanka
Dzień dobry,
Zwracam się z zapytaniem w sprawie przestawiania przez mieszkańców ul. Piaskowej w Gorzycach wielkich płotów o 2,5 m w pas chodnika pozostawiając nie więcej niż 1 m a miejscami nawet 0,5 m wolnej przstrzeni chodnika. Takie zlokalizowanie płotów nie tylko zmusza piszych do poruszania się po drodze, ale w mojej ocenie stwarza zagrożenie dla wyjeżdżających pojazdów z ul. Ks. Wasiaka, czego byłam świadkiem na dniach. Dlaczego Gmina wyraziła zgodę na taką lokalizację płotów? Czy takie przesuwanie płotów w drogach jest możliwe również dla innych ulic, jeżeli nie to dlaczego i jakie formalności należy wypełnić, aby można było przesunąć płot w drogę
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-10-18 13:37:24
Informujemy, że wraz z przebudową dróg: ul. Piaskowej i ul. Południowej, zostały sprawdzone granice pasa drogowego oraz granice posesji. Płoty posesji przy ul. Piaskowej są postawione zgodnie, w swoich granicach działki. Podziały działek i wytyczone drogi zostały kilka lat wcześniej, jak nie kilkanaście lat. Zaprojektowano przesunięcie wlotu ul. Piaskowej w granicy pasa drogowego. Przy powstających drogach zaplanowana jest w następnych latach budowa chodnika, aby usprawnić poruszanie się pieszych. Miedzy płotami, a krawężnikiem nowej drogi jest ponad 1 m szerokości, co wystarcza na budowę chodnika, przy mało uczęszczanej drodze gminnej.
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 16 ] >> koniec
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.